Inspiration, kunskap och hyllningar under Klimatveckan

Man står utomhus i ett grönområde och pratar inför en folksamling.
– Som landskapsingenjör måste jag tänka på helheten. Dagvattenhanteringen ska fungera, men det måste samtidigt bli en bra helhetslösning både för oss som arbetar här, våra besökare och den biologiska mångfalden, säger Robert Burman som under klimatveckan höll en rundvandring på klimatsäkrade sjukhusområdet Ryhov. Foto: Johan W Avby
Man står utomhus i ett grönområde och pratar inför en folksamling. Kvinna står framför ppt-presentation.

Hur får vi maten att räcka till alla vid en kris? Hur klimatsäkrar vi mot intensiva regnperioder? Och hur får vi fler att resa hållbart? Frågorna var många under klimatveckan 2019. I Region Jönköpings län bidrog vi med en del av svaren och en stor dos inspiration. Dessutom gick årets klimatpris till en av våra verksamheter – Tenhults Naturbruksgymnasium.

4–11 september arrangerades klimatveckan – en av länets största händelser inom klimatarbete. Och under veckans första dag utsågs vinnaren av årets Klimatpris: Tenhults Naturbruksgymnasium.

–  Vi har arbetat med miljöförbättringar under lång tid. Till exempel har vi ett ekologiskt KRAV-certifierat jordbruk och eldrivna fordon. Vi har bytt ut belysning och fönster för att spara energi och det nya häststallet kommer att få solceller som försörjer byggnaden med el, säger verksamhetschef Ola Lundmark, som tog emot priset tillsammans med eleven Kalle Andrén och miljöombudet Johan Göransson.

 

Ett klimatsäkrat sjukhusområde

Efter översvämningen på Länssjukhuset Ryhov 2013, ledde landskapsingenjör Robert Burman arbetet med att klimatanpassa sjukhusområdet mot extrema skyfall. Under klimatveckan gav han en rundvandring där han förklarade hur han arbetat för att åtgärderna kring dagvattenhanteringen skulle smälta in i omgivningen och se naturliga ut.

– Eftersom vi ser att klimatförändringar ökar och kan ge stora konsekvenser, har det skett en stor förbättring i hur vi förbereder och hanterar risker idag, jämfört med hur vi tänkte för några år sedan, säger Robert Burman.

Möjligheter och utmaningar kring mat och klimat

Matens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle var i fokus på seminariet Mat och Klimat. Christina Odén,  projektledare för den regionala livsmedelsstrategin och gröna näringar i Region Jönköpings län, pratade om hur klimatförändringar kommer att påverka livsmedelssektorn och de gröna näringarna.

– Eftersom stor del av maten vi konsumerar i länet importeras från andra länder, är sårbarheten hög.  Men Jönköpings län har också fina förutsättningarna och en ambition att öka produktionen av livsmedel på ett hållbart sätt. Det skulle skapa sysselsättning och tillväxt i hela länet, säger Christina.

Utmana andra i hållbart resande

Under veckan drog Energikontor Norra Småland, som är en del av Region Jönköpings län, igång en tävling där du som är anställd i kommun och region kan utmana andra i hållbart resande på arbetsplatser. Tävlingen pågår fram till 30 september, så än är det inte för sent att delta.

Läs mer och anmäl dig till tävlingen, Energikontor Norra Smålands webbplats

Om klimatveckan

Klimatveckan arrangeras sedan 2014 av Klimatrådet som Region Jönköpings län är en del av. Syftet med Klimatveckan är att sprida kunskap, inspirera och lyfta fram möjligheter inom energi- och klimatområdet med målet att nå Klimatrådets vision om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän. Det innebär att länet producerar mer förnybar energi än vad som förbrukas.