Infrastrukturministern inledde den första Regiondagen

Tre personer står framför en poster och tittar upp i kameran
Regionrådet Marcus Eskdahl (S) och regionstyrelsens ordförande Mia Frisk (KD) var nöjda med att infrastrukturminister Tomas Eneroth kom till Regiondagen, som är tänkt att hållas varje år. Foto: Mikael Bergström
Tre personer står framför en poster och tittar upp i kameranEn kvinna sitter och pratar med mikrofon i handen.En man sitter och pratar med mikrofon i handen.En grupp personer sitter runt ett bord och pratarEn man sitter med mikrofon och pratar

Ett 80-tal personer från länets kommuner, organisationer, näringsliv, länsstyrelsen och andra viktiga aktörer deltog när Region Jönköpings län arrangerade Regiondagen, ett tillfälle för att diskutera länets gemensamma utmaningar. Höghastighetsjärnvägen var ett av dagens fokusområden, och infrastrukturminister Tomas Eneroth inledde.

Ministern pratade om de stora satsningar som nu görs på infrastruktur, både inom järnväg, sjöfart och på vägnätet. Den höga investeringstakten och omställningen av transportsektorn är en del av satsningen på att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.  Diskussioner om höghastighetsjärnväg i Sverige har förekommit sedan 90-talet, och på en del håll tidigare än så, och med den ökning vi sett inom både gods- och persontransporter på järnväg är mer och ny kapacitet ett måste.

Bred politisk uppgörelse viktig

– Sverigeförhandlingens arbete är en mycket bra grund för de nya stambanorna, sa Tomas Eneroth, men finansieringsfrågan måste lösas brett. Sverige och svensk infrastruktur ska vara intressant för utländska investeringar – här finns framtidstro. Men satsningen på höghastighetsjärnväg är ett statsfinansiellt åtagande även om vi använder oss av gröna obligationer, AP-fonder, privata investeringar och lån, därför är en bred politisk uppgörelse viktigt.

Infrastrukturministern underströk också att satsningen på nya stambanor inte får tränga undan andra nödvändiga investeringar, Sverige ska hålla ihop och hela landet måste känna sig delaktiga i de satsningar som görs. Tomas Eneroth utmanade också kommuner och regioner:

– För att klara en satsning som höghastighetsjärnvägen, behöver ni också vara med och se till att det finns kompetens och arbetskraft. Vi behöver bli många fler inom bygg- och transportsektorn, bland annat logistiker, ingenjörer och chaufförer. Vi kommer att behöva arbetskraft utifrån, men också rekrytera bredare och se till att det finns utbildade människor som vill vara med och uppgradera Sverige.

Engagerade frågor till ministern

Tomas Eneroth fick en hel del frågor från de engagerade deltagarna i salen. Att Trafikverket planerar för tåg i 250 km hastighet istället för överenskomna 320 km/h var en, att snabbt få veta var banan ska byggas och hur var andra. Ann-Marie Nilsson (C) undrade över hur giltigheten i de avtal som kommuner och regioner ingått påverkas, när besluten dröjer?

– Att involvera kommuner, regioner och andra intressenter i Sverigeförhandlingen var en framgångsfaktor, menade Tomas Eneroth. Ambitionen är att avtalen ska hållas. Vi måste dock ha ett brett förankrat beslut med så många partier som möjligt, och jag hoppas och tror jag att vi snart är där.

Återkommande dag om viktiga frågor

Regiondagen fortsatte med gruppdiskussioner kring höghastighetsjärnvägen, men på dagordningen stod också viktiga frågor som den regionala utvecklingsstrategin, digitalisering och bredband, kompetensförsörjning och en framtidsspaning kring hälso- och sjukvård.

– Sverige och Jönköpings län har en hög befolkningstillväxt och efterfrågan på både gods- och persontrafik på järnväg ökar, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Nya stambanor är en del av lösningen och jag vill skicka med ministern att han tittar igenom den lokaliseringsstudie Trafikverket gjort av sträckan Linköping-Jönköping en gång till. Vi behöver den här satsningen.

– Tanken med Regiondagen är att kraftsamla länets aktörer kring frågor som är viktiga för länets utveckling och hållbar tillväxt, säger Mia Frisk, regionstyrelsen ordförande. Att prata om hur vi tillsammans kan jobba för att ta tillvara länets hela tillväxtpotential. Den här gången är det fokus på nya stambanor, en oerhört viktig faktor för länets utveckling och tillväxt. Tanken är att Regiondagen ska vara årligen återkommande.

Anna Holm

Kontakt:
Mia Frisk, regionråd (KD)
regionstyrelsens ordförande
010-242 40 17, 070-699 40 17
maria.frisk@rjl.se

Marcus Eskdahl, regionråd (S)
ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
010-242 40 15, 070-697 74 50
marcus.eskdahl@rjl.se