Industrin får hjälp till rätt lösningar för automation

En man står på en scen och pratar
Per Eriksson, ledamot av nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, var en av invigningstalarna som berättade om Region Jönköpings läns förutsättningar och satsningar. Foto: Jianis Kyratsopoulos

Tekniska lösningar för automation och robotar utvecklas snabbt inom tillverkningsindustrin. För företagen är det viktigt att få hjälp med rätt teknikval. Det hjälper Automation Smålands årliga konferens till med, i år med drygt 140 deltagare som samlades på Axelent Arena i Hillerstorp.

– Syftet med konferensen är att sprida kunskap om ny teknik. Tekniken blir mer och mer användarvänlig och prisbilden går ner. Numera går det att automatisera även små tillverkningsserier, säger Mikael Gustafsson, sakkunnig i näringslivsfrågor på regional utveckling, Region Jönköpings län.

Region Jönköpings län är en av finansiärerna som ekonomist stöttar Automation Småland, ett nätverk av ett 20-tal företag, merparten i Gnosjöregionen, som arbetar just med frågor kring automation och robotteknik i tillverkningsindustrin.

Studiebesök och föreläsningar

Årskonferensen lockade över 140 personer; företagare, studenter, forskare och andra. Dagen inleddes med studiebesök på flera företag i trakten för att titta på deras lösningar. Under eftermiddagen och kvällen gavs en lång rad presentationer och föreläsningar av ämnen som säkerhetslösningar, hur affärsavtal ska utformas, vilka effekter automation ger och så framtidsspaningar i form av bland annat robotlyftet en satsning av Tillväxtverket som ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag.

Nya tekniker kommer

Automation och robotteknik har funnits i industrin i många år. Men nu går utvecklingen snabbt fram och flera nya tekniker presenterades, som till exempel hur en hel tillverkningsprocess kan simuleras i digital miljö innan den byggs, för att undvika fallgropar. Eller AR, (augmented reality), en förstärkt verklighet som blandar information från användarens fysiska omgivning med information från en mjukvaruapplikation.

– Det är lätt att det blir en villrådighet kring vilken teknik man ska välja. Därför handlar robotlyftet bland annat om att få hjälp av oberoende expertis som till exempel kan göra en förstudie om vilken automation som passar i ett enskilt fall, säger Mikael Gustafsson.

”Industrin behöver stärka konkurrenskraften”

För Jönköpings län, som har många tillverkningsföretag, är frågan om automation extra viktig:

– Det är en överlevnadsfråga att följa med i utvecklingen. Vi har stor sysselsättning i Jönköpings län i den här näringen, och företagen behöver ta till sig ny teknik för att stärka sin konkurrenskraft.

Därför kan många få glädje av att Automation Småland blivit utsett att delta i ett av de klusterutvecklingsprogram som Tillväxtverket skapar.

Utvecklingsinsatser planeras

Med en miljon kronor från Tillväxtverket och en halv miljon kronor från Region Jönköpings län ska det genomföras en rad utvecklingsinsatser i form av öppna föreläsningar, för att öka förståelsen för vad som händer i tillverkningsindustrin kring automation.

Region Jönköpings läns nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet tog onsdag 12 december beslut om medfinansieringen.