Human Bridge tar hand om utrangerad medicinteknisk utrustning

Medicinteknisk utrustning med slangar och ventiler hålls upp.
Medicinteknisk utrustning som inte längre används inom Region Jönköpings län kan få nytt liv i Afrika, forna Östeuropa och Mellanöstern. Foto: Johan W Avby

När medicinteknisk utrustning utrangeras från Region Jönköpings län kan den komma till fortsatt användning i länder som utvecklar sin sjukvård. Detta tack vare ett avtal som nu tecknas med biståndsorganisationen Human Bridge, med säte i Holsbybrunn utanför Vetlanda, som bedriver biståndsprojekt i Afrika, forna Östeuropa och Mellanöstern.

Region Jönköpings län har sedan tidigare ett regelverk för hur ambulanser och annan utrustning som är utrangerad ska tas omhand.

På förslag från Verksamhetsstöd och service inom Region Jönköpings län godkände regionstyrelsen tisdag 22 oktober 2019 ett förslag om regelverk för medicinteknisk utrustning. Förslaget innebär att avtal tecknas med Human Bridge som tar hand om den utrustning som är utrangerad, men funktionsduglig, och som inte bedöms kunna säljas vidare.

I stället kan den, ibland efter viss justering, komma till användning i det stora nätverk av biståndsprojekt som Human Bridge arbetar med.

Stora behov av medicinsk teknik

Det kan handla om allt ifrån tekniskt enklare produkter som sugar, sjukhussängar och rullstolar, avancerad medicinsk teknik som hjärt-/lungövervakning, kuvöser eller ultraljudsutrustning.
Human Bridge ger en lång rad ytterligare exempel på produkter som deras mottagare har nytta av, som bårar, förlossningsbord, infusionsställningar, stetoskop, blodtrycksmätare, kryckor, sängcyklar och mycket annat.

I avtalet regleras bland annat parternas ansvar, hur urvalet av produkter och överlämnandet ska ske. Samtidigt framgår bland annat att Human Bridge ska ha kompetens att ta hand om produkterna, som inte får säljas vidare. I avtalet finns inga garantier om viss typ av produkter eller volymer.

”Vårt utrangerade material blir en värdefull resurs”

– Det är väldigt bra att vi har fått till det här avtalet. Det innebär att den medicintekniska utrustning som byts ut hos oss, och som inte bedöms möjlig att sälja, istället kan göra stor nytta och vara en värdefull resurs i ett sjukvårdssystem med mindre ekonomiska möjligheter, säger Mia Frisk (KD), ordförande för regionstyrelsen.

Human Bridge bedriver projekt i ett 20-tal länder. Sedan tidigare finns avtal med flera regioner i Sverige. När det handlar om just sjukvårdsmaterial och medicinteknisk utrustning är Ukraina och Etiopien två stora mottagarländer.

”Lättare att planera långsiktigt”

– I Etiopien hjälper vi till att rusta upp sjukhus och har ett bra kontaktnät med bland annat eget kontor. Att få till ett avtal med Region Jönköpings län är väldigt positivt. Även om vi också tidigare fått viss sjukvårdsmateriel från sjukhusen i Jönköpings län, så innebär ett avtal att det blir ett säkrare flöde och lättare för oss att planera långsiktigt. Behoven finns runt om i världen och är omättliga, säger Robert Bergman, direktor för Human Bridge.