Höglandssjukhusets nya framsida tar form

Gruppbild på fyra personer framför bygget på Höglandssjukhuset
Thomas Svärd, byggprojektchef, Tomas Titus, driftchef regionfastigheter, Karin Olsson, projektledare för operations- och intensivvårdskliniken samt Kjersti Sollien Fyhr, lokal samordnare på Höglandssjukhuset, står mitt på byggplatsen. Till höger bakom sig har de den blivande nya entrén, bakom sig ”Gula villan” den äldsta sjukvårdsbyggnaden i Jönköpings län! Foto: Johan W Avby
Gruppbild på fyra personer framför bygget på HöglandssjukhusetPorträtt på en man i hjälm

Efterlängtad av verksamheterna och en nödvändig satsning på framtidens sjukvård. Höglandssjukhusets nya framsida tar nu form steg för steg, en byggnad i sju plan med cirka 1000 rum och en rad olika verksamheter!

– Detta blir helt fantastiskt. Vi har idag väldigt gamla lokaler och trångt eftersom vår verksamhet hela tiden utvecklas, bland annat med mer apparatur som kräver mer plats, säger Karin Olsson, projektledare för operations- och intensivvårdskliniken, OP/IVA, som blir största verksamheten i nya hus 37.

I början av 2020 kommer de att flytta från dagens tio äldre operationssalar till nio helt nybyggda och betydligt större på drygt 60 kvadratmeter vardera. Om det blir ytterligare operationssalar i de gamla lokalerna avgörs i lokalförsörjningsprogrammet.

”Stort engagemang i grupper”

Arbetsgrupper på OP/IVA har deltagit i processen med att utforma de nya lokalerna, och i dagsläget är det mesta av installationer och möbler upphandlade.

– Vi har haft stor nytta av den standardisering, PTS, som regionfastigheter har utvecklat tillsammans med Chalmers. Nu börjar medarbetarna förstå att den nya operationsavdelningen innebär förändrade arbetsmetoder, och många är engagerade i olika grupper från vår klinik, inklusive smärtmottagningen, för att bygga detta tillsammans, säger Karin Olsson.

Stor och viktig pusselbit

2015 kunde det första spadtaget tas som en stor och viktig pusselbit i den stora generalplanen för Höglandssjukhusets omdaning och utveckling.

Då hade ett stort arbete gjorts med att se över alla ledningar i marken, utifrån den tekniska försörjningsplan som finns.

Efter rivningsarbeten av den gamla huvudentrén och ytterligare lokaler på sammanlagt 9 000 kvadratmeter, kunde det nya stora huskomplexet börja byggas.

– Det handlar om 29 000 kvadratmeter i sju plan. Totalt cirka 1 000 rum, från stora operationssalar till små förråd, säger Stefan Lundin, byggprojektledare på regionfastigheter.

Eksjös första rulltrappa

Från den rymliga entréhallen, som förutom trappor också kommer att ha Eksjös första rulltrappa, tar man sig vidare upp i huset.

På plan 6 ska en helt ny vårdavdelning för ortopedipatienter byggas, med 17 möjliga platser som kommer att vara akutavdelning för ortopedi, samt en enhet med 12-13 platser som ska användas för planerad ortopedi.  Lokalerna är anpassade för bland annat planerade höft- och knäledsoperationer, med korta vårdtider och med lokaler som ger goda träningsmöjligheter efter operationen.

 – Här blir det en vidunderlig utsikt över Eksjö från den östra sidan, säger Stefan Lundin, och blickar ut över ett soligt Eksjö tillsammans med Thomas Svärd, byggprojektchef på regionfastigheter.

Ny teknik och högre säkerhet

För Tomas Titus, driftchef på regionfastigheter, och hans medarbetare, blir det mycket ny teknik att ta hand om.

– Det är mycket som våra tekniker ska lära sig innan vi kan ta huset i drift. Vi ska dels flytta in med våra verkstäder och expeditioner, dels lära oss all ny teknik. Men det finns många fördelar, till exempel med separata fläktaggregat för varje operationssal, vilket gör det säkrare att hålla i drift. Sedan får vi lite andra tekniska system som gör att hela sjukhuset blir säkrare i driften, framför allt fler reservalternativ för medicinska gaser, säger Tomas Titus.

Konsten planeras

En ny modern sjukhusbyggnad ska också ha ett konstnärligt uttryck som ger medarbetare och patienter en upplevelse. Till nya hus 37 hör 7-8 olika gestaltningsuppdrag.

– Vi tar ett eller två i taget när vi gör utlysningar, säger Hans Fredholm, konstnär i Eksjö och projektledare för den upphandlade gestaltningen.

Besluten om vilka gestaltningsuppdrag som ska utlysas och vilka sökande konstnärer som ska få skissuppdrag inför beslut om tilldelning, är en process i många steg.

– Ett sjukhus är ju en speciell miljö. Det är ingen konsthall eller museum, utan konsten ska finnas på en yta där det bedrivs verksamhet, med speciella krav på till exempel hygien och patientfokus. Därför får vi också ha det som utgångspunkt för vad som passar, säger Susanne Nilsson, samordnare av konstnärlig gestaltning, på kultur och utveckling, Region Jönköpings län.

Läs mer:

Höglandssjukhusets nya framsida tar form

 Konsten ger karaktär till sjukhusbyggnader