Hjärtats hus en mötesplats för gemenskap och kunskap

En gupp människor sitter och fikar
Fikastunden på Hjärtats Hus ger upphov till många samtal och stor gemenskap. Från vänster Ewa Carlsson, Anne-Marie Almgard, Mikael Grahn, Jacqueline Hanell (praktikant) samt Eva-Lotta Wadman. Foto: Mikael Bergström

De har cancersjukdom som gemensam erfarenhet. Men när patienter och närstående träffas i Hjärtats Hus på Ryhovs herrgård varje onsdagseftermiddag är det umgänget och gemenskapen som är i fokus – och möjligheten till stöd. Nu ska verksamheten utvecklas och spridas i Jönköpings län.

– Hjärtats Hus betyder väldigt mycket, både känslomässigt och på annat sätt, för att få träffa människor som varit i liknande situation med cancersjukdom, säger besökaren Anne-Marie Almgard. Detta är en samlingsplats för alla. Här kan man vara sig själv utan att förställa sig eller förklara sin sjukdom. Att anhöriga är med är också väldigt viktigt eftersom de drar ett stort lass. Anhörigas roll och förmåga att finnas till hands behöver lyftas fram, tycker hon.

Samtalet pendlar mellan stort och smått i gruppen med ett 30-tal besökare varje vecka. Man välkomnar nya besökare och är observant på om någon har en dipp som kräver lyhördhet och ett samtal i enskildhet.

– När människor kommer syns det väldigt väl hur de mår, och om de behöver sitta en stund och prata, eller bara vara. Så jag anser att vi sparar in minst en kuratorstjänst till regionen, säger Mikael Grahn, själv patient, som besöker Hjärtats Hus regelbundet med sin sambo Kristina Persson.

”Blir sedd för den man är”

För henne har onsdagseftermiddagarna en speciell betydelse:

– För mig som anhörig är detta verkligen ett ”andrum” som betyder jättemycket för att koppla av från det lass man drar hemma och det jobbiga man upplever, i en miljö som inte har med vården att göra och där vi kan prata om andra saker. Så fler anhöriga borde hitta hit. Här blir man sedd för den man är, säger hon.

Maggie Målevik är en av initiativtagarna och projektledare. I och med Hjärtats Hus har hennes dröm om en samlingspunkt för alla som berörs av cancersjukdom blivit verklighet, ett andningshål för den som har behov av gemenskap men också stöd, helt fristående men med ett nära samarbete med sjukvården.

Volontärerna har en viktig roll. Snart finns 22 utbildade, som är schemalagda för onsdagarna. Men fler brukar ansluta.

”Vill ge tillbaka lite”

– Jag tror att många känner att de är betydelsefulla och också vill ge tillbaka lite av det de fått, säger Maggie Målevik.

I slutet av 2017 beviljades Hjärtats Hus ett bidrag på två miljoner konor från Arvsfonden för att under tre år utveckla verksamheten både till innehåll och geografisk spridning.

– Detta är jättekul. Den här verksamheten ska fungera som en länk mellan den medicinska vården och levande livet. Tanken är att hitta vägen till att må bra i vardagslivet igen, säger Eva Ulff, verksamhetsutvecklare på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov och medlem i arbetsgruppen för Hjärtats Hus.

Hjärtats Hus satsar nu på utbildning av fler volontärer med siktet på att få igång verksamhet i både södra och östra länsdelen under 2019, utifrån den treåriga projektplanen.

Skapa en jämlik vård

– Detta är en del i arbetet med att skapa en jämlik vård för patienter och närstående, säger Annmargret Kvarnefors, medlem i arbetsgruppen för Hjärtats Hus och projektledare för Hälsocafé, där Hjärtats Hus är en av flera delar.

Läs mer och se filmklipp:

Hjärtats hus en mötesplats för gemenskap och kunskap