Hemsjukvård av barn blir allt vanligare

En kvinna med grön vårdskjorta och blå täckväst ler.
Monica Ekelund är barnsjuksköterska och har varit med under tiden som hemsjukvården för barn vuxit fram. Foto: Alexandra Svedberg

Drivkraften för Monica Ekelund, barnsjuksköterska på barnkliniken, är att tiden innan barnet förhoppningsvis blir friskt igen ska vara så kvalitativ som möjligt. Då är det viktigt att erbjuda hemsjukvård, något som allt fler använder.

– Vi vill att barnen ska få vara hemma så mycket som möjligt, säger hon. Innan var det mer godtyckligt men nu har barn i vår region rätt till hemsjukvård. Under 2018 accelererade antalet barn som får hemsjukvård och är i det stora hela mycket välfungerande.

Hälften har cancer

I hemsjukvården vårdas idag runt 20 barn i Jönköpings län. Ungefär hälften av dem har cancer, och hälften andra sjukdomar, mer eller mindre allvarliga.

Monica Ekelund var med redan i starten för hemsjukvården för 25 år sedan och jobbade då mycket för att en flicka som bodde med sin familj ute på landsbygden skulle kunna vårdas hemma. Det var det första fallet som uppmärksammades av media. Flickan som var lungsjuk behövde en stor syrgastub varje dag, och tuberna fick fraktas hem till familjen i stora lastbilar.

– Hon var det första barnet i vårt län som vårdades hemma. Hon tillbringade 18 månader på sjukhuset, men kunde sedan vårdas hemma tills hon dog, sju år gammal.

Färre är skeptiska

År 2013 övergick hemsjukvården i Jönköpings län från landsting till kommunal regi. Monica Ekelund var då med i en arbetsgrupp för att fånga barnens behov och intressen.

– En del som var skeptiska i början är positiva nu. Barnen mår bättre och det är mindre risk för exempelvis sjukhusinfektioner.

När ett barn fått en diagnos presenterar Monica och hennes kollegor hemsjukvården som ett alternativ.

– De flesta tycker att det är fantastiskt. Det har så många fördelar att få vara hemma och få vara en hel familj. Dagarna på sjukhuset kan bli långa. Man är helt underställd vårdens villkor.

När patientens föräldrar har beslutat sig för att barnet ska vårdas i hemmet är det inte barnkliniken som sköter hemsjukvården, utan en distriktssköterska från kommunen.

Föräldrar blir superspecialister

Under åren har Monica också sett hur många föräldrar tagit stort ansvar och blivit superspecialister på sina egna barns sjukdomstillstånd.

– Många lär sig att sköta dropp och tar ett jätteansvar. De växer i sin roll. Men vi släpper aldrig barnet som patient. Det finns alltid en läkare eller barnsjuksköterska här att ringa.

Monica Ekelund vill dock poängtera att det inte är antalet vårdplatser som gör att man vill förlägga mer vård till hemmet, utan att det enbart handlar om barnets livsvillkor. Barnet måste vara medicinskt stabilt innan det blir aktuellt.

– Det handlar om att kunna gå i skolan, ha kompisar trots en kronisk sjukdom. Vi ser att barnen mår bättre i hemmet.

Läs om Gulnaz Ter som vårdar sitt sjuka barn hemma: https://www.rjl.se/om-oss/pressrum/nyheter/reportage/att-varda-sitt-sjuka-barn-hemma/