Här spirar skaparglädje och inspiration

Kvinnor sitter runt ett bord och stickar
Gun-Britt Schälin, Ann-Sofi Eklund och Ann Svensson stickar med glädje i Hemslöjdens hus. Foto: Johan W Avby
Kvinnor sitter runt ett bord och stickarKvinna stryker en häradsdräktKvinnor sitter runt bord och stickarKvinna bär på en häradsdräkt med dräkter i förgrund och bakgrund

Att engagera, bjuda in och låta fler upptäcka glädjen i att skapa med sina egna händer, det är något Eva Landén varje dag arbetar med i rollen som utvecklare inom Region Jönköpings län. En roll hon beskriver som fantastisk och utvecklande.

Utifrån ser huset ut precis som de andra husen. Det enda som egentligen vittnar om att det skiljer sig åt är de snirkliga bokstäverna på ena ytterväggen som formar orden "Hemslöjdens Hus". Huset ligger på Ryhovsområdet i Jönköping och det skulle verkligen kunna beskrivas som en oas av kreativitet. När du kliver in genom ytterdörren möts du av en doft av färskt trä, det ligger fårskinn på de gamla pinnstolarna och de små rummen i huset är alla fulla av olika material, möbler, färger och böcker om hantverk och hemslöjd.

Ger liv till rummet

Eva Landén, som jobbar som utvecklare kultur med särskild inriktning på hemslöjd, är i full färd med att sätta upp årets första utställning i entrérummet. Den visar en del av Jönköpings läns häradsdräkter, nysydda men med inspiration från 1700-talet och framåt.
– Vi bjuder in föreningar och enskilda slöjdare och erbjuder dem att visa upp vad de gör. Det ger dem en chans att synas, det ger inspiration till våra besökare och dessutom blir entrérummet fyllt av liv och vackra saker, säger Eva Landén.

Vill engagera och inspirera

Eva kom till Jönköping och dåvarande landstinget 1991 och har sedan dess arbetat med just hemslöjd. Hon beskriver Hemslöjdens Hus lite som en knutpunkt, ett aktivitetshus, för hantverksintresserade i länet.
– Det händer att vi håller kurser och utbildningar här, berättar hon och fortsätter:
– Vi vill engagera och låta fler upptäcka glädjen i att skapa. Genom att sticka, spinna, laga och tälja kan man påverka hur något ser ut och man behöver inte köpa allt nytt. Man blir självförsörjande och det är ju verkligen något som ligger i tiden nu.

Skapande viktigt för hälsan 

På kvällarna upplåts huset till slöjdrelaterade grupper, bland annat hålls täljträffar, lapptäcksgrupp, stickcafé och spinncafé.
– Vi välkomnar alltid nya deltagare och vi jobbar också mycket med att nå ut i länets andra kommuner för att hitta kontaktpersoner och hemslöjdsintresserade, säger Eva.
När Eva med kollegor får frågan om ifall kulturen fyller en viktig funktion inom Region Jönköpings län, blir svaret ett enhälligt ”Ja”.
– Skapandeprocessen, att få tänka ut något och göra saker med sina händer, det tror jag är väldigt viktigt för hälsan och välbefinnandet, säger Eva.
Just nu är utvecklarna på väg in i ett forskningsprojekt där de tillsammans med bland annat Lunds universitet ska undersöka hur skapande och hemslöjd påverkar hälsan.
– Det är ju bättre om man kan förebygga än plåstra.

Brinner för dräkterna

Samtidigt som Eva pratar fortsätter hon byggandet av utställningen, hon knyter på ett förkläde på en av dockorna och rättar till livstycket på en annan. Just häradsdräkterna ligger Eva extra varmt om hjärtat, det är ett ämne hon snubblade in på för några år sedan och som resulterat i att hon haft ett finger med både i arrangerandet av folkdräktsmarknader, ett nationellt seminarium och i produktionen av Joakim och Ola Depuis nysläppta bok i ämnet.
– Jag har alltid varit intresserad av kläder och vad det signalerar om en människa. Mitt intresse för dräkterna gör ju att det är extra roligt att vi får börja året med just den här utställningen.


FAKTA:

Kultur och utveckling är enheten som ansvarar för Region Jönköpings läns kulturutvecklingsarbete. På enheten finns utvecklare inom verksamhetsområdena bild och form, bild och form/gestaltning, dans, film, hemslöjd, regionbibliotek, litteratur samt yttrandefrihet.