Hållbar konsumtion i fokus under miljödagen

Fyra kvinnor och två män står på en scen och ler.
Under miljödagen deltog flera inspiratörer som gav konkreta tips kring hållbar konsumtion. Från vänster Ingrid Wadman, miljökemist i Region Jönköpings län, Åsa Svenfelt, docent i hållbar utveckling och framtidsstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan, Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län, Karin Faxér, från projektet Jakten på plasten i Norrköpings kommun, Marcus Eskdahl, ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö och Jacob Mild, miljösamordnare Region Jönköpings län. Foto: Catarina Strandroth

För att nå det globala klimatmålet måste utsläppen sänkas till 1 ton. Hur kan vi lyckas med det? Hållbar konsumtion var årets tema när miljöombud, chefer och politiker inom Region Jönköpings län samlades till miljödag torsdagen den 14 november.

Att konsumera hållbart är den största utmaningen för oss i Sverige. De svenska konsumtionsbaserade utsläppen, från både svenska och importerade varor och tjänster är ungefär 11 ton koldioxid per person och år. 

– Vår konsumtion är en stor utmaning. I Region Jönköpings län står användningen av förbrukningsmaterial för ungefär 30 procent av vår klimatpåverkan. Under miljödagen har vi fått flera konkreta tips kring hur vi kan göra smartare val som kommer att göra skillnad, säger Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län.

– Den politiska ledningen har en tydlig ambition att den verksamhet som vi bedriver i länet ska vara hållbar idag, imorgon och för kommande generationer. Miljödagen är ett bra sätt att flytta fram våra positioner när det gäller hur vi blir mer hållbara, säger Marcus Eskdahl, ordförande för nämnden trafik, infrastruktur och miljö.

Hur ser framtiden ut om vi når miljömålen?

Åsa Svenfelt från Kungliga Tekniska Högskolan forskar om strategier för att uppnå hållbarhetsmål. Under miljödagen gav hon en bild av ett samhälle år 2050 där vi delar saker med varandra istället för att äga själva samtidigt som allt återanvänds och avfall inte längre existerar.

– I den framtiden har vi en hög grad av lokal självförsörjning. Teknikutvecklingen har lett till att produktion såväl som arbetet i hemmet är automatiserat och robotiserat, säger Åsa Svenfelt.

Färre resor för hudklinikens patienter

Karin Nilzén, läkare på hudkliniken, berättade om arbetet med att införa fotoremisser, vilket har lett till minskat resande i länet – närmare bestämt 3 000 färre resor för patienterna till hudklinikens mottagningar.

– Genom att bifoga foton på hudförändringar redan i remissen, kan hudläkaren direkt ge en rekommendation om behandling eller ett lugnande besked utan att patienten behöver besöka hudmottagningen. Förutom en stor minskning av klimatavtrycket, sparar det dessutom tid – både för patienten och personalen, eftersom två vårdbesök kan minskas till ett, säger Karin Nilzén.

Ny handbok för klokare materialval

Under miljödagen lanserades Region Jönköpings läns nya handbok för klokare materialval. Ingrid Wadman, miljökemist och Jacob Mild, miljösamordnare gav konkreta tips kring vilka produkter vi bör byta ut, till exempel engångsmuggar som bland annat finns på toaletter.

– Genom att byta en engångsmugg i plast till en engångsmugg i papp minskar klimatpåverkan med 45 procent per mugg. Totalt sett har det en stor effekt eftersom 2,5 miljoner plastmuggar används per år i Region Jönköpings län, säger Ingrid Wadman.