Håkan Stridsberg är Årets offentliga ekonomichef

Håkan Stridsberg, ekonomichef för Medicinsk vård, Region Jönköpings län, (till vänster), hyllas som Årets ekonomichef av konferencier Erik Blix.
Håkan Stridsberg, ekonomichef för Medicinsk vård, Region Jönköpings län, (till vänster), hyllas som Årets ekonomichef av konferencier Erik Blix. Foto: Patrik Strömberg

Håkan Stridsberg, ekonomichef inom Medicinsk vård i Region Jönköpings län, är Årets ekonomichef, utsedd av mötesplatsen Offentlig Ekonomi 2018. Han prisas för det arbete som Medicinsk vård gjort med att vända ett stort budgetunderskott.

– Det är fantastiskt och det känns kul att vi får uppmärksamhet för att vi gjort något bra. Men detta är inget som jag gjort själv, utan många är inblandade; vår ledning, controller, alla chefer och medarbetare som bidragit till att minska kostnaderna i arbetet mot en budget i balans. Utan deras engagemang hade vi inte lyckats, säger Håkan Stridsberg.

Priset, ”Guldkronan” till Årets ekonomichef, syftar till att uppmärksamma en ”synnerlig förbättring av organisationens ekonomi och/eller utmärkt sig för innovativa lösningar som organisationen kunnat dra stor nytta av. Alternativt kan priset delas ut till den ledare inom ekonomifunktionen som genom gott ledarskap bidragit till ett gott arbetsklimat och motiverade medarbetare.”

För Medicinsk vård har det handlat om ett mycket aktivt arbete för att nå balans i den totala budgeten på 2,5 miljarder kronor.

Vända ett budgetunderskott

– Vi hade ett uppdrag att vända ett stort underskott på 47 miljoner kronor till budgetbalans. Varje klinik har fått ta fram en handlingsplan som har följts upp varannan månad. Verksamheterna har haft mycket fokus på ekonomin under 2017. Det positiva är att det varit mycket diskussion under året om ekonomi kopplat till verksamhet, inte ensidigt neddragning av kostnader. Det viktiga är att ha uthållighet i detta arbete.

Håkan Stridberg tycker att Medicinsk vård klarat detta utan att det gått ut över vårdens kvalitet.

– Vi kan ju se att vi ligger bra till i den ranking som Dagens Medicin redovisade igår. Men vårdens kvalitet måste vi hela tiden vara observanta på. Personalkostnader är en stor del av kostnaden i våden, och där är det viktigt att vi har rätt balans.

Vid utgången av 2017 hade verksamhetens budgetunderskott krympt till tio miljoner. Håkan Stridsberg konstaterar att det är resultat av en lång rad olika åtgärder.

”Jättebra utgångsläge”

– Nu är vi på väg och har ett jättebra utgångsläge för 2018. Det är också kul att vi nu kan få utrymme att prata om mer saker än ekonomi, säger Håkan Stridsberg, som varit ekonomichef i 13 år, först på Värnamo sjukhus, men från 2015 i den nya organisationen för verksamhetsområde Medicinsk vård.

Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör för Medicinsk vård, är förstås väldigt glad över att verksamhetsområdets arbete mot budgetbalans fått uppmärksamhet i form av priset Årets ekonomichef.

"Betyder jättemycket"

– Fantastiskt roligt med priset för Medicinsk vård. Det arbete vi gjort med vår ekonomi betyder jättemycket, och Håkan har en stor roll i detta. Håkan har drivit arbetet hårt med handlingsplaner och uppföljningar för att få en budget i balans, samtidigt som vi ska leverera en kvalitativt bra vård till våra patienter, säger Agneta Ståhl.

Fotnot:
Offentlig Ekonomi är mötesplatsen och konferensen för högre chefer, ekonomer, ekonomichefer och controllers inom det offentliga Sverige, som 17-18 januari 2018 samlar cirka 300 deltagare i Uppsala till en rad seminarier. Priser delas ut till Årets offentliga chef, till Årets Innovativa chef och till Årets offentliga ekonomichef. I den sista kategorin återstod sex nominerade inför prisutdelningen. Priserna delas ut tillsammans med Offentliga Affärer, affärstidningen för offentliga sektorn.