Frivilligarbetare utbytte erfarenheter om att ge stöd till andra

De berättade om ett ofta mångårigt engagemang som samhällsarbetare i olika roller: Pia Alderbring, Anne-Marie Målberg, Johan Karlsson, Linda Karlsson, Pia Isaksson, Tina Ousbäck, Inger Leibäck, Karin Cider samt Jeanette Byskén Henriksson, sekreterare i Region Jönköpings läns patientnämnd.
De berättade om ett ofta mångårigt engagemang som samhällsarbetare i olika roller: Pia Alderbring, Anne-Marie Målberg, Johan Karlsson, Linda Karlsson, Pia Isaksson, Tina Ousbäck, Inger Leibäck, Karin Cider samt Jeanette Byskén Henriksson, sekreterare i Region Jönköpings läns patientnämnd. Foto: Mikael Bergström
De berättade om ett ofta mångårigt engagemang som samhällsarbetare i olika roller: Pia Alderbring, Anne-Marie Målberg, Johan Karlsson, Linda Karlsson, Pia Isaksson, Tina Ousbäck, Inger Leibäck, Karin Cider samt Jeanette Byskén Henriksson, sekreterare i Region Jönköpings läns patientnämnd. Mani Caspian, är bland annat stödperson, kontaktperson och övervakare, kontakter som han konstaterar betyder mycket för dem han är ett stöd för.

Ett uppdrag som innebär ett stöd för en medmänniska. Dessutom ett arbete som ger mycket tillbaka. Inför Internationella frivilligarbetaredagen möttes ett 60-tal kontakt- och stödpersoner, övervakare, stödfamiljer, övervakare med flera till erfarenhetscafé i Jönköping.

– Jag är så innerligt tacksam att jag fått berika mitt eget liv i snart 24 år. Det har lärt mig hur ett maskrosbarn kunnat bli en stabil vuxen kille. Jag önskar att fler människor skulle känna hur meningsfullt det är att engagera sig i socialt arbete, säger Pia Alderbring, som genom åren varit bland annat stödperson, kontaktperson och övervakare.

Hon var en av alla frivilligarbetare som samlades till en cafékväll i Jönköping i föreningen Södra Vätterbygdens Frivilliga Samhällsarbetare  för att diskutera sina erfarenheter kring de olika uppdrag som finns.

Olika former av frivilligarbete

På plats fanns bland annat kontaktpersoner/familjer, stödpersoner/familjer, familjehem, jourfamiljehem, övervakare och gode män.

Bland de olika uppdragen finns huvudmän som kriminalvården, kommunala socialtjänsten, överförmyndaren samt patientnämnden i Region Jönköpings län, som ansvarar för stödpersoner. Deras uppgift är att stötta, hjälpa och vara en medmänniska för patienter inom den psykiatriska tvångsvården. Alla patienter har rätt att få en stödperson.

– Vi arrangerar den här träffen för att lägga fokus på de som är frivilligarbetare. Att de som gör jobbet får en röst, säger Jeanette Byskén Henriksson, sekreterare i patientnämnden.

I dagsläget har patientnämnden ett 20-tal pågående uppdrag, fördelade på åtta stödpersoner, kontakter som ofta varar i flera år.

En betydelsefull kontakt

– Ibland är jag i stort sett patientens enda kontakt med omvärlden, det civila samhället. Så stödpersonen betyder mycket för dem. Detta är ett viktigt jobb, säger Mani Caspian, och beskriver hur han har regelbunden kontakt med patienter för att hitta på olika aktiviteter, på sjukhuset eller ute i samhället i samband med permission.

För ungdomar som behöver extra stöttning, på grund av isolering, dålig självkänsla, eller sociala problem i familjen, finns kontaktpersoner arvoderade av socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet:

– Jag fungerar som en extra vuxen åt en ungdom och vi har träffats ungefär en gång i veckan för att göra olika saker. Nu har vi nog gjort allt som går att göra i Jönköping. Vi har även åkt till Göteborg och Stockholm ibland, säger Karin Cider med ett skratt.

Hon beskriver hur de hittills fem åren utvecklats till en nära relation som betytt mycket även för henne.

”Enkel insats som kan ge mindre problem”

– Det är också viktigt för mig att finnas till för andra människor. Att bidra till samhället. Min förhoppning är att en så här enkel insats i någons liv tidigt ska spara mycket problem senare, genom att det blir en stabil vuxen, säger Karin Cider.

Hur det är att vara familjehem och jourfamiljehem på socialtjänstens uppdrag berättade Tina Ousbäck och Pia Isaksson mer om. Hur de tar hand om barn i varierande åldrar och under varierande tid. Ibland med god framförhållning och matchning, ibland med mycket kort varsel vid akuta situationer.

– Polisen kan ringa, och sedan kommer de inom en timme med en liten kille eller tjej i pyjamas med en nalle i handen, beskriver Tina Ousbäck som är jourfamiljehem.

Kräver flexibilitet

De beskriver ett arbete som kräver stor flexibilitet, att hela familjen är överens om insatsen och som stundtals är tufft. Men också ett arbete som ger mycket tillbaka och där kontakten med socialtjänsten och helst de biologiska föräldrarna är viktig.

– Vi har fortfarande kontakt med många av de 20-25 barn som har passerat våra dörrar hemma. Det är väldigt givande, och bli jourfamilj, för de behövs, säger Tina Ousbäck.