Första spadtaget för Råslätts nya vårdcentrum

Ett brunt fyravåningshus. Bottenvåningen är grå. Himlen är blå. Utanför är det folk som cyklar, går med barnvagn och hund.
I slutet av 2020 ska Råslätts vårdcentrum står klart. Den 25 mars 2019 tas första spadtaget. Foto: Illustrationer av Tengbom

Den 25 mars 2019 kommer första spadtaget tas för Region Jönköpings läns satsning på ett nytt och efterlängtat vårdcentrum på Råslätt i Jönköping. Där kommer bland annat vårdcentral, Folktandvården och familjecentral att finnas.

I Råslätts vårdcentrum kommer också länets första mottagning driven av läkarstudenter och deras handledare, en så kallad klinisk utbildningsmottagning, att inrymmas. Råslätts vårdcentrum planeras vara klart i slutet av 2020 och vara väl rustat för dagens och framtidens krav både för patienter och medarbetare. Flexibilitet och hållbarhet är honnörsord för bygget. I utformning och material blandas – precis som på Råslätt självt – flera kulturer. I detta landmärke möts Småland, Sverige och världen.

Ska känna stolthet

- Vi vill att medarbetare och Råslättsbor ska känna sig stolta över sitt nya vårdcentrum. När man som medarbetare tar emot sin patient eller besökare ska det märkas att hen tycker att det känns speciellt att få ta emot i dessa lokaler, säger Ove Johansson, byggprojektledare.

Välkomna till första spadtaget måndagen den 25 mars, 2019, klockan 13:30.
Plats: På en yta mellan Willys parkering och Fiskgjusegatans parkering.

På programmet:
• Korta tal av
- Mia Frisk, Kristdemokraterna, ordförande i regionstyrelsen
- Rachel De Basso, Socialdemokraterna, ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
- Agneta Jansmyr, regiondirektör
• Dansgrupp med unga tjejer från Råslätt
• Våffeldagen till ära serveras belgiska våfflor med exotisk twist.

Kontakt:
Ove Johansson,
byggprojektledare
projektenheten, regionfastigheter
ove.johansson@rjl.se
010-242 51 75

Fakta om Råslätts nya vårdcentrum:
• Byggstart: 1 april 2019
• Planeras vara klart: 1 december, 2020
• Yta: 5 500 m2
• Kostnad: 160 miljoner kronor
• Hållbarhet: I planeringen av det nya vårdcentrumet har olika aspekter av hållbarhet varit vägledande. Att alla har rätt till likabehandling och att olika bakgrund, färdigheter, och livserfarenheter berikar och inspirerar tar sig uttryck i byggnaden och dess utformning, inredning och utsmyckning. Runt byggnaden skapar olika material och tekniker intrycket av ett vävt band som knyter samman olika folktraditioner. HBTQ-hänsyn märks i såväl konst som i att utrymmen för toalett inte längre ska märkas med manliga och kvinnliga symboler. I projektet tas ansvar för att minska klimatpåverkan, använda resurser klokt och att välja produkter som ger så lite skada på miljö och hälsa som möjligt. Solceller ska finnas på taket för att minska beroendet av andra energislag. Säkra cykelparkeringar ska byggas i anslutning till byggnaden för att underlätta för medarbetare och de besökare som kan cykla istället för att ta bil. Byggnaden är flexibel – mycket väl förberedd för att kunna förändras så smidigt som möjligt. Till exempel är rummen inte statiska utan kan lätt anpassas efter nya behov och förutsättningar.
• Utemiljö: En yta för uteaktiviteter ska finnas bakom huset som välkomnar såväl patienter, besökare boende, som medarbetare.