Första spadtaget för ny vårdbyggnad vid Länssjukhuset Ryhov

Yes! Nu bygger vi tillsammans.  Regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm och NCC:s vice Sverigechef Gunnar Masthagen har just tagit gemensamma ”spadtag” i var sin grävmaskin för att markera att byggandet av ny sjukhusbyggnad på Ryhovsområdet nu startat.
Yes! Nu bygger vi tillsammans. Regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm och NCC:s vice Sverigechef Gunnar Masthagen har just tagit gemensamma ”spadtag” i var sin grävmaskin för att markera att byggandet av ny sjukhusbyggnad på Ryhovsområdet nu startat. Foto: Johan W Avby
Yes! Nu bygger vi tillsammans.  Regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm och NCC:s vice Sverigechef Gunnar Masthagen har just tagit gemensamma ”spadtag” i var sin grävmaskin för att markera att byggandet av ny sjukhusbyggnad på Ryhovsområdet nu startat. Nu är vi igång med byggnationen, konstaterar arkitekterna Bo Svensson och Mikael Sjöblom från Liljewalls Arkitekter, Henrik Hjortsjö, vårdverksamhetens projektledare samt Helena Gottsäter, lokalplanerare på regionfastigheter. I en panncentral har testrum byggts upp för de kommande vårdrummen. Lokalplanerare Helena Gottsäter (längst till höger) visar hur medarbetare arbetat för att justera detaljer i inredningen.Alla inblandade i projekteringen av Hus D1-D2 har arbetat i digital miljö för att få en uppfattning om hur byggnaderna kommer att se ut, både lokalmässigt och i förhållande till omgivningarna.De nya lokalerna är inte klara förrän 2021. Men tack vare 3D-glasögon och en virtuell miljö kan Mia Frisk, regionråd och ordförande nämnden folkhälsa och sjukvård, göra en rundvandring redan.

Nu är det dags för det snart 30 år gamla Länssjukhuset Ryhov att de närmaste åren genomgå en stor modernisering. Det första steget till detta togs torsdag 7 december 2017 genom ett första spadtag för en helt ny vårdbyggnad, hus D1-D2, som ska stå klar 2021 intill dagens huvudbyggnad.

– Att möta framtiden handlar om att ta sig an utmaningar med en ökande befolkning och ökade förväntningar. Möjligheterna finns i den nya tekniken, i moderna arbetssätt och kunniga medarbetare. Det är så vi möter invånare och patienter, konstaterade regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm i sitt tal och fortsatte:

– Genom investeringar i våra tre sjukhus agerar vi oss in i framtiden under devisen ”Tillsammans för en bättre hälsa”. Välfungerande sjukhus är en viktig del i vår strategi för att bli Sveriges fjärde största tillväxtregion, sa hon och pekade på den nya sjukhusbyggnaden som bland annat innebär satsning på integrerade vårdavdelningar och utökad dagsjukvård i flexibla lokaler.

En läkande yttre miljö

Dessutom en byggnad där den yttre gröna miljön är en viktig del i den läkande miljön för patienterna och där det skapas utbildningslokaler för de totalt 180 läkarstudenter som får Jönköping som studieort från 2019.

Regiondirektör Agneta Jansmyr pekade i sitt tal på hur många människor som är viktiga i planeringen av en sådan här satsning:

– I dag har vi en milstolpe i arbetet med att se hur vi kan möta framtidens behov och fortsätta ha Sveriges bästa sjukhus för patienternas, medarbetarnas och invånarnas skull. Vi vill att det ska bli en fin miljö för patienter som skapar livslust, säker vård och integritet, och att den också ska inspirera våra medarbetare till utveckling och lärande – vara attraktiva arbetsplatser.

Flexibilitet viktig

Agneta Jansmyr pekade också på att den flexibilitet som skapas i lokalerna är viktig.

– Ingen vet hur behoven ser ut i framtiden. Vi har en utveckling mot mer digitala möten, fler som vårdas hemma och med avancerade åtgärder i öppenvård, men samtidigt också en ökande befolkning.

Gunnar Masthagen, vice Sverigechef för NCC, kunde ge lite detaljer om själva byggnationen, om till exempel de 300 ton armeringsjärn och 450 betongbilar som behövs– bara för att bygga grunden! Eller om de cirka 9 500 delar som ska passas ihop i prefabricerade betongelement till huskropparna.

”Byggt huset i modell innan”

– Vi gör det här jobbet tillsammans, och vi arbetar i virtuell miljö. Så i princip har vi byggt huset i modell innan vi byggt det på riktigt, för att se att allt fungerar som det är tänkt.

NCC byggde Länssjukhuset på 1980-talet och är en stor aktör, med ett tiotal pågående sjukhusprojekt i Sverige.

– Vi samlar på oss mycket kunskap. Vi vill vara med och utveckla samhället, och där är fungerande vårdlokaler viktiga. Därför ska det bli en intressant och utvecklande resa att skapa detta hus tillsammans, förklarade Gunnar Masthagen.

Tomas Calmviken, fastighetschef på regionfastigheter, beskriver hur verksamheterna, byggare och konsulter arbetat tillsammans för att hitta de bästa lösningarna.

Jonas Lind, överläkare på medicinkliniken, Länssjukhuset, förklarar hur representanter från verksamheter deltagit i projekteringen och kunnat prova olika detaljlösningar i den testmiljö som byggts upp.

Läs mer om hus D1:

Nya sjukvårdslokaler byggs för en flexibel framtid

Vårdresurser för sjukdomar i hjärnan samlas på ett ställe