Förskolor bygger för mer hälsofrämjande utomhusmiljöer

Barn gräver i en bäck
Här ska det grävas! På Blåsippans stora skogstomt finns en liten spännande bäck, som nu ska rustas upp för mer vattenlek. Men det ska också bland annat planteras buskar och träd som ska ge fläder, krusbär, hallon, päron och äpplen. Foto: Johan W Avby

Stimulerande utemiljöer ger bättre inlärning och hälsa. Därför gör nu nio förskolor i Jönköpings län en satsning på sin utemiljö i form av till exempel miniskogsträdgårdar, insektshotell, hinderbanor, odlingslådor, solskydd och vattenlek i ett projekt som leds av Region Jönköpings län och Jönköping University.

Våren är efterlängtad av personal och barn på förskolorna Baronen och Blåsippan i Eksjö med drygt 30 respektive 100 barn upp till och med fem år. För nu ska den nya utomhusmiljön byggas som ska stimulera till mer lek, rörelse, lärande och återhämtning i en grön miljö.

Det handlar bland annat om att anlägga miniskogsträdgård med bärbuskar och fruktträd, utveckla odlingslådorna och skapa möjlighet till vattenlek.

Planerat har de gjort tillsammans med stadsträdgårdsmästare Elisabeth Jörgensen och det praktiska arbetet hjälper gymnasieelever på Nifsarpsskolan till med.

”Gården behövde utvecklas”

– Vi såg att vår välanvända gård behövde utveckling. Vi ville förbättra utomhusmiljön för barnens skull och få in mer grönska och träd. Tack vare projektet har vi nu kommit igång och vi är väldigt glada att vi fått med oss stadsträdgårdsmästaren. Vi har nu ett mål att sträva mot, en arbetsgrupp och vet vad vi ska göra för att få in det gröna, säger Susanne Lindström, förskolechef på Baronen.

Bäcken ger vattenlek

På Blåsippans förskola, några kilometer därifrån, håller några barn på att gräva i en liten grund bäck som porlar i skogsdungen.

– Vi ska bredda bäcken med stensättning, så att vi bland annat kan titta på grodyngel och segla med barkbåtar, säger barnskötare Jenny Svensson.

På Blåsippans förskola har gräsytan med lekställning och möjlighet att cykla runt blivit en naturlig gräns för barnens lek.

”Utnyttja ytorna bättre”

– Därför ville vi få in naturen som ett större inslag, att utnyttja ytorna bättre och samtidigt stimulera och väcka nya intressen hos barnen genom att få in fler aktiviteter i naturen, säger barnskötare Lotta Lindegren.

Att en satsning på utomhusmiljön har stor betydelse för rörelse och hälsa är känt via forskningen.

– Vi ser ju vad bra barnen mår när de får vara ute. Detta är också något som föräldrarna vill, säger barnskötare Dorit Lindahl.

Syftet är att skapa miljöer som inbjuder till mer rörelse och aktivitet, men också att skapa delaktighet för barn och föräldrar och samarbete mellan avdelningar.

 Påverkar inlärning och hälsa

– Många förskolor har till exempel satsat på miniskogsträdgårdar, vilket är ypperligt i stadsmiljö. Här lär sig barnen hela kedjan från att så till att skörda. Vi vet hur betydelsefull utemiljön är för barnens inlärning och psykiska och fysiska hälsa, samtidigt som vi främjar hållbarhet, säger Lena Hedin på Region Jönköpings läns sektion folkhälsa, som tillsammans med kollegan Anne Wilderoth är projektledare för ”Multifunktionella utomhusmiljöer på förskolor”.

Projektet följs av forskare på Jönköping University:

– Detta är ett spännande arbete där vi försöker få ett helhetsperspektiv, med vad förskolans pedagoger, barnen och andra inblandade tycker, säger Tobias Samuelsson, professor i samhällskunskap och forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, i Jönköping.

Läs mer:
Förskolor bygger för mer hälsofrämjande utomhusmiljöer

Stadsträdgårdsmästaren har hjälpt till med planeringen

Forskningsstudie om utvecklade utomhusmiljöer