Förbättrad rådgivning och tillgänglighet till långtidsverkande preventivmedel kan förebygga upprepade oönskade graviditeter

En barnmorska i vita vårdkläder sitter på en stol framför teknisk utrustning
Helena Kilander, barnmorska på Höglandssjukhuset, har i sin forskning studerat hur upprepade oönskade graviditeter kan förebyggas. Foto: Susanne Kewley

– Det är viktigt att kvinnor har tillgång till fri och säker abort, men det ligger också i sjukvårdens ansvar att stärka kvinnors förmåga och möjligheter till att förebygga oönskade graviditeter. Det är viktigt att lyfta att preventivmedel ger kvinnor möjligheter att bestämma när de vill bli gravida, säger Helena Kilander, barnmorska på Höglandssjukhuset i Eksjö, som disputerade på sin forskning i november.

Preventivmedel förebygger förutom oönskad graviditet också andra graviditetsrelaterade händelser som blodpropp, utomkvedshavandeskap och missfall. Utifrån ett samhällsperspektiv kan sjukvårdskostnader minskas.

45 procent upprepade aborter i Sverige

Trots subventionerade preventivmedel har Sverige 45 procent upprepade aborter, en av de högsta andelarna i Europa bland de länder som har tillförlitlig statistik. Rådgivningen om preventivmedel och tillgängligheten till mer effektiva preventivmedel som långtidsverkande preventivmedel (spiral och p-stav) kan förbättras för att förebygga upprepade oönskade graviditeter, konstaterar Helena Kilander.

 

Journalgranskning, intervjuer och ett systematiskt förbättringsarbete

Helena Kilander har i sin forskning gjort fyra delstudier. Hon har granskat avidentifierade journaler tillhörande 987 kvinnor vid tre kvinnokliniker i sydöstra sjukvårdsregionen, avseende deras val av preventivmedel i samband med abort, och frekvensen upprepade aborter. Hon har också intervjuat tretton kvinnor och 21 barnmorskor samt läkare om deras upplevelser av preventivmedelsrådgivning i samband med abort.

Resultaten från de tre första studierna har i sin tur lett fram till en studie av ett systematiskt förbättringsarbete där tre multiprofessionella team inom abortvård deltog samt två kvinnor med personliga erfarenheter.

Långtidsverkande p-medel minskar risken för upprepad abort

Avhandlingen visar att risken för upprepad abort är mer än halverad vid val av långtidsverkande preventivmedel (spiral och p-stav) jämfört med val av p-piller och andra metoder.

– Om fler kvinnor väljer långtidsverkande preventivmedel skulle vi kunna förebygga upprepade och oönskade graviditeter i större utsträckning. Men långtidsverkande preventivmedel passar inte alla och p-piller är en bra metod för kvinnor som kommer ihåg att ta sina tabletter, säger Helena Kilander.

Rådgivningen är ofta komplex och emotionellt laddad

Preventivmedelsrådgivning är ofta komplext i samband med abort och beskrivs ofta som ett emotionellt laddat möte, av både kvinnor och hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns även en skeptisk inställning till hormonella preventivmedel hos många kvinnor, även efter en abort.  Rådgivning är viktig och kan vägleda kvinnor vid val av preventivmedel, men den behöver vara respektfull då många kvinnor beskriver att rådgivningen kan förstärka deras känslor av misslyckanden, visar Helena Kilanders forskning.

– Kvinnor uttrycker att de behöver tid för att samtala om rädsla för preventivmedel och negativa erfarenheter. De behöver vägledning om både effektivitet samt positiva och negativa hälsoeffekter vid preventivmedelsanvändning. Det finns många positiva hälsoeffekter som många kvinnor inte känner till och som är viktiga att upplysa om. I princip alla hormonella preventivmedel förebygger cancer, men en del tror tvärtom. P-piller, till exempel, förebygger äggstockscancer, rektum- och tjocktarmscancer.

Tillgängligheten till långtidsverkande preventivmedel kan förbättras

Tillgängligheten till långtidsverkande preventivmedel behöver förbättras i samband med abort. Intervjustudier visar att det finns många barriärer, till exempelvis spiralanvändning efter abort. Det handlar om att kunna erbjuda kvinnor bokade tider för till exempel spiralinsättning inom tio dagar efter abort.

– I den sista studien kunde vi se att majoriteten av kvinnorna, 60 procent, önskade långtidsverkande preventivmedel efter abort men klinikerna hade svårigheter att nå sina mål när det gällde att skapa tillgänglighet inom 30 dagar efter abort. Hur det har gått för klinikerna på sikt ska vi snart undersöka i en ettårsuppföljning, säger Helena Kilander.

Bemötande, vägledning och tillgänglighet viktigt

Slutsatserna i avhandlingen är att kvinnor behöver respektfullt bemötande och vägledning vid val av preventivmedel i samband med abort. Tillgänglighet till olika preventivmedelsmetoder behöver utvecklas med fokus på långtidsverkande preventivmedel.

När Helena Kilander försvarade sin avhandling den 23 november 2018 blev hon den första disputerade barnmorskan i Region Jönköpings län.

– Jätteroligt. Det kan förhoppningsvis stimulera fler kollegor till forskning för att bidra till en positiv utveckling av kvinnohälsovården. Det är så oerhört roligt att forska i samverkan med personal och patienter!