Föräldrar coachar varandra när barn insjuknar i diabetes

Fyra personer står och pratar
Dennis Gustafsson och Johanna Rydell i Eksjö fick besked i januari 2018 om att deras son har diabetes. Sedan dess har Anette Eek i Tranås (längst till höger) varit ett stort stöd, då hon har flera års erfarenhet som förälder till ett barn med diabetes. Deras kontakt är ett resultat av det coach-projekt som dietist Kerstin Ramfelt har startat. Foto: Mikael Bergström

Den medicinska expertkunskapen får de från sjukvården. Men ett barn som insjuknar i diabetes innebär ett trauma i familjen som leder till många frågor. Därför genomförs i Region Jönköpings län ett projekt där föräldrar med erfarenhet av barndiabetes coachar familjer med nyinsjuknade barn – en satsning som nu blir permanent.

– Det väller upp frågor hela tiden. Vi är mitt inne i den kris man ska igenom. När vi fick frågan om coach sa vi ja direkt. Det är skönt att kunna diskutera frågor som vi inte själva har koll på, säger Dennis Gustafsson och Johanna Rydell i Eksjö, som i januari 2018 fick besked om att deras tolvårige son har diabetes.

Efter en vecka på sjukhus var det dags för dem att börja med helt nya rutiner hemma.

I det läget matchade barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov ihop dem med Anette Eek i Tranås, som har flera års erfarenhet av att vara förälder till ett barn med diabetes.

– Detta är en livslång sjukdom som man måste förhålla sig till. Det är jättetufft i början men det blir bättre och barnet kommer att klara det bättre. Det blir en vardag, men det är svårt att ta in i början eftersom det är så omtumlande. Det kan jag förmedla, säger Anette Eek.

Skapa ett fungerande vardagsliv

Kerstin Ramfelt, dietist på rehabiliteringscentrum, startade detta coach-projekt hösten 2017 som ett förbättringsarbete i sin masterutbildning där hon bland annat studerar vilka förbättringar som behövs för att få ett fungerande vardagsliv för familjen när ett barn insjuknar i diabetes.

– Det var ett önskemål från barndiabetesteamet, föräldrar, ungdomar med diabetes och skolpersonal. Det gör att det är väl sanktionerat och upplevs viktigt och meningsfullt av alla inblandade. När föräldrarna kommer med sitt barn till vår mottagning för uppföljande kontroll, frågar vi de som har minst ett års erfarenhet om de kan tänka sig att bli coacher. De som är nyinsjuknade är inlagda på barn- och ungdomsmedicinska kliniken i samband med att de får sin diagnos, och då frågar vi dem om de vill ha en coach, berättar Kerstin Ramfelt.

Tiotalet matchningar genomförda

Hittills har ett tiotal matchningar skett.  Hur och hur ofta de har kontakt är sedan förstås upp till dem själva.

– Det är många vardagsfrågor, som att komma ihåg att beställa hem saker. Men också frågor kring  utlandssemester, förkylning, om man kan äta pizza och så vidare, säger Bibie Andersson i Tranås som har Helen Thure från Jönköping som coach sedan hösten 2017.

”Blev något konkret”

Föräldrarna är mycket nöjda med coach-satsningen.

– Väldigt positivt att barnmottagningen satsar på oss, att det blev något konkret av det behov som fanns, säger Helen Thure.

Nyligen togs också beslutet att coachning ska bli ett permanent erbjudande till föräldrar med barn nyinsjuknade i diabetes.

Läs mer:
Föräldrar coachar varandra när barn insjuknar i diabetes