Fler drop-in-tider hjälper ADHD-patienter till en fungerande vardag

En leende kvinna sitter mittemot en annan som man bara ser håret på.
Eva Edman, specialistsjuksköterska på den öppna psykiatriska mottagningen på Länssjukhuset Ryhov, samtalar med Karin, som medicinerar mot ADHD. - Nu har jag en rimlig situation, säger Karin. Foto: Alexandra Svedberg

Många ADHD-patienter har ett fullt fungerande liv med hjälp av mediciner. Tack vare drop-in-tiderna på psykiatriska kliniken i Jönköping kan de förnya sina recept smidigt, och vardagen blir lättare.

– Det är extremt väl uttänkt för personer med ADHD, säger Karin, som har diagnosen. Jag behöver inte passa en exakt tid, vilket många har svårt för.

Antalet personer med diagnosen ADHD ökar. I öppenvården i Region Jönköpings län år 2018 fanns 802 personer med diagnosen, en ökning med 25 procent jämfört med 2016, då antalet var 644 personer. Även antalet personer med ADD, som är en variant av ADHD, har ökat, från 222 år 2016 till 336 år 2018. Det växande antalet har gjort att behovet av att tänka nytt inom psykiatrin blivit större.

Förbättrad tillgänglighet

– Många ADHD-patienter har inte behov av psykiatrin mer än att de behöver medicinen, säger Eva Edman, specialistsjuksköterska.

I den nationella patientenkäten har patienter länge haft önskemål om förbättrad tillgänglighet och större flexibilitet.  Eva Edman och en kollega startade för två och ett halvt år sedan upp arbetet med att öppna drop-in-mottagningen för team 1 och 2 på mottagningen. Både patienter och personal har varit så nöjda att drop-in nu under våren även har öppnats upp för patienter inom team 3 och 4.

– Nu har vi utökat tiderna och alla team här har drop-in.

Bedömning görs

På den öppna psykiatriska mottagningen görs en bedömning om patienten med ADHD eller ADD behöver läkarkontakt, medicin eller något annat. Medicinen som ADHD-patienter får är ett centralstimulantia – ett amfetaminliknande medel som verkar på vakenhets- och medvetandegraden.

– De regelbundna öppettiderna gör också att patienter som mår dåligt aldrig behöver vänta mer än sex dagar för att träffa någon.

Många av ADHD-patienterna fungerar i vardagen med jobb och familj, tack vare medicineringen.

Svårigheter i vuxenlivet

Karin är en av alla patienter som ofta använder sig av drop-in-tiderna. Det var först efter att hon flyttat hemifrån som hon märkte att svårigheterna med att passa tider och att fokusera blev verkliga problem, och hon fick diagnosen.

­– Vuxenlivet bygger ju på att du kan passa tider, organisera och planera.

Karin arbetar som psykolog och måste bland annat skriva utredningar och journaler. Att prestera på det sättet kan vara oerhört ångestladdat för en person med ADHD.

– Utan medicin kan det vara som att springa in i en vägg.

Ställer in medicinen

Hon håller fortfarande på att ställa in sin medicin, så nu kommer hon varje eller varannan vecka.

–Nu börjar det funka, säger hon.  Medicinen gör mig mer samlad och fokuserad, tankarna flyger inte lika snabbt. Jag kan följa en plan jag gjort upp och har en jämnare energinivå. Nu har jag en rimlig situation.

För Karin räcker det att veta att på måndagar efter jobbet så kan hon gå på drop-in. Hon behöver inte komma ihåg ett speciellt klockslag.

Vid ett vanligt besök tas blodtryck och ett samtal för att kolla av hur patienten mår, berättar Eva Edman. Vid behov bokas läkartid in. Minst en gång om året tas blod- och urinprover enligt lokala riktlinjer.

 

Läs mer på 1177 om ADHD/ADD(Extern länk)