Fästingar i fokus när Vetenskapliga priset delades ut

Två personer med blommor och diplom i handen
Tomas Bro, ST-läkare på ögonmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö, fick ett hedersomnämnande för sin artikel ”Öga för öga” och Malin Lager, biomedicinsk analytiker vid utvecklingsenheten, laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov, fick ta emot vetenskapliga priset, i samband med regionfullmäktiges sammanträde tisdag 10 april. Foto: Lii Almnäs

Originalitet, nytänkande och nyttiggörande för hälsa är nyckelorden när Futurum – akademin för hälsa och vård, varje år delar ut det Vetenskapliga priset till en medarbetare som utmärkt sig i forskningssammanhang. På tisdagens regionfullmäktige mottog Malin Lager priset för sin forskning kring fästingar och diagnostik av borrelia. – Det känns väldigt hedersfullt och jag är glad att man ser patientnyttan i vårt arbete, säger Malin Lager.

Malin Lager är biomedicinsk analytiker vid utvecklingsenheten, laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov samt doktorand vid Linköpings universitet. Forskningen som hon nu mottar pris för fokuserar på de metoder som används vid diagnostisering av borrelia, bland annat gällande tillförlitlighet och överensstämmelse av resultat laboratorier emellan.

– Borrelia är en sjukdom som är jobbig och smärtsam. Snabba diagnoser som är tillförlitliga kan minska lidandet för patienten och det är viktigt, säger Malin Lager.

Var fjärde fästing bär borrelia

I samband med prisutdelningen höll Malin Lager ett kort anförande där hon berättade bland annat om fästingarnas livsstadier, överföringsprocessen av borrelia och hur sjukdomen ter sig. Lager berättade att tidigare studier visat att ungefär var fjärde fästing bär på borrelia.

– Men av alla patienter som blivit bitna och sökt sjukvård, så är det bara 1–2  procent som blivit bitna av en borreliasmittad fästing.

Lager avslutade sitt anförande med att ge fullmäktigeledamöterna tips om hur man bäst undviker fästingbett, bland att genom att använda heltäckande kläder i skogen.

”Öga för öga”

På fullmäktigemötet fick också Tomas Bro, med. dr och ST-läkare på ögonmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö, ett hedersomnämnande för sin artikel ”Öga för öga”. Där jämför Tomas Bro hur och med vilka läkemedel olika regioner/landsting behandlar sjukdom i gula fläcken. Bro belyser också den aktuella problematiken kring användningen av så kallade ”off-label”- läkemedel, det vill säga läkemedel som används på andra sätt än vad de är utprovade för.

– Det känns jätteroligt att få komma hit och att studien uppmärksammas, säger Tomas Bro, och fortsätter:

– Och det är störande att vi tänker så olika, att vi inte har en nationell strategi kring detta.

Tomas Bro har nu en pågående studie som undersöker vad som händer när man plötsligt byter läkemedel vid otillräcklig effekt mot sjukdom i gula fläcken.

LII ALMNÄS