Examen för Bra Livs chefstraineeprogram

Gruppbild på sex personer
Lotta Larsdotter, direktör för Vårdcentralerna Bra Liv, gratulerade den första gruppen chefstrainee: Jenny Kallström, ST-läkare Kungshälsan, Huskvarna, Marléne Svensk, vårdadministratör Habo vårdcentral, Johan Samuelsson, sjukgymnast Kungshälsan, Caroline Grahn, rehabkoordinator Vråen och Rydaholm vårdcentraler, Adam Radzinski, distriktsläkare Eksjö vårdcentral samt Maria Ericson, vårdadministratör, Hälsan 2 i Jönköping. Foto: Mikael Bergström
Gruppbild på sex personerDags för blommor och diplom efter ett års program för chefstraineeutbildning, vilket gett de sex deltagarna en bred kunskap om olika arbetsuppgifter som hör till en chefsroll.

Under ett år har de fått en bred inblick i alla arbetsuppgifter som en chefsroll omfattar. Nu har Vårdcentralerna Bra Liv:s första grupp av chefstrainee genomfört sin utbildning och har en bra grund för att så småningom kunna söka chefstjänster inom organisationen.

– Vi har fått en bra överblick över vad det innebär att vara chef. Väldigt givande att ha fått en smakbit av olika delar. Efter den här inblicken har jag blivit stärkt i tanken på chefsjobb, säger Caroline Grahn, rehabkoordinator på Vråens vårdcentral i Värnamo och Rydaholms vårdcentral.

Hon ingår i den allra första gruppen inom Bra Liv som tisdag 20 mars 2018 tog sin examen i det ettåriga chefstraineeprogrammet.

– Väldigt lärorikt, både yrkesmässigt och som en personlig utveckling. Nu får jag se vad framtiden utvisar, säger Adam Radzinski, distriktsläkare på Eksjö vårdcentral.

”Bra inblick i ledarskap”

– Väldigt nyttigt med de olika frågeställningar som tagits upp. Det har gett en bra inblick i ledarskapet, säger Marléne Svensk, vårdadministratör på Habo vårdcentral.

Utbildningen har bestått av flera olika moment. Dels tio utbildningsdagar med föreläsningar i en rad ämnen som bland annat patientsäkerhet, ekonomi, kompetensförsörjning, värdegrund, kommunikation, ledarskap och medarbetarskap samt arbetsgivarperspektivet.

Här har också ingått att diskutera olika fall. Alltså hur till exempel ett komplicerat personalärende ska hanteras.

De har också fått var sin chef på en annan vårdcentral att skugga vid fem tillfällen, för att få en inblick i chefsrollen i vardagen.

”Väldigt inspirerande”

– Jätteroligt och väldigt inspirerande, säger Maria Ericson, vårdadministratör på Hälsan 2 i Jönköping.

Ett eget arbete har de också gjort under året, där de analyserat en förändringsprocess ur ett ledarskapsperspektiv. Det har till exempel handlat om hur patienten ska komma till rätt vårdnivå direkt, eller hur vårdcentraler i Värnamo samarbetar med insatser för att förbättra hälsan och skapa livsstilsförändringar.

 Lotta Larsdotter, direktör för Vårdcentralerna Bra Liv, tackade och hyllade den första gruppen chefstrainee när det var dags för examen.

”Viktigt reflektera”

– En väldigt spännande resa. Det är så mycket som hänt hos er och hos Bra Liv under det här året. Utbildningsprogrammet har gett er möjlighet att reflektera: Hur ser jag på mig själv, hur ser andra på mig? Vem är jag, vart är jag på väg? Jag hoppas att Bra Liv har gett er möjlighet att öva och reflektera över den kunskap ni fått, och att detta har ökat er nyfikenhet på vad det innebär att vara ledare – och att vara kvar i Bra Liv. Det handlar om att ha rätt attityd och vara uthållig, och ni har kommit en bra bit på den vägen, säger hon.

”En jätteresurs”

Detta är ett led i Bra Livs långsiktiga strategi för kompetensförsörjning av chefer genom att ge intresserade medarbetare en bred bas för att senare söka olika chefsroller. I slutet av året planeras en ny utbildningsomgång att starta.

– Vi ser en jätteresurs i de här personerna och vill använda deras kompetens där det finns behov i vår organisation, säger Bodil Nordberg Grahn, HR-chef för Vårdcentralerna Bra Liv.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs tidigare artikel:

Bra Liv förbereder medarbetare för chefskap genom traineeprogram(Extern länk)