En av landets bästa verksamheter och ekonomi i balans 2018

När 2018 summeras kan invånarna i Jönköpings län glädja sig åt ännu ett år med en av landets bästa verksamheter inom hälso- och sjukvården. När Sveriges mellanstora sjukhus rankas är Värnamo sjukhus nummer ett, Höglandssjukhuset Eksjö nummer två och Länssjukhuset Ryhov nummer sju. På alla tre sjukhus sker stora investeringar för att fortsätta att möta framtidens behov. Även länets vårdcentraler har i mätningar mycket högt förtroende hos invånarna.

– Länets invånare kan verkligen glädja sig åt fina förutsättningar för att Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp och åldras på, säger regionstyrelsens ordförande Mia Frisk. Den stabila ekonomin ger utrymme att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården, investera i infrastruktur och ytterligare satsningar för ett bra liv i en attraktiv region. Det är mycket värdefullt att vi har en stabil ekonomi, eftersom vi planerar och gör stora investeringar inom både hälso- och sjukvård och infrastruktur.

– Vi har haft en mycket bra verksamhet i Region Jönköpings län under 2018. Både arbetet med regional utveckling och hälso- och sjukvård utvecklas tack vare kompetens och engagemang hos medarbetare och chefer. Tillsammans med vårt arbete med ständiga förbättringar gör det oss framgångsrika. Samtidigt är det viktigt för oss att fortsätta arbeta med rekrytering och kompetensutveckling.

Fortsatt stabil ekonomi

2018 års ekonomiska resultat för Region Jönköpings län blev ett överskott med 193 miljoner kr, vilket är något lägre än budgeterat. Överskottet används till att finansiera de stora investeringar som bland annat pågår i verksamheten, såväl på sjukhusen som i annan verksamhet. Som helhet har Region Jönköpings län en av landets bästa ekonomiska ställningar och de flesta verksamheter har ekonomin i balans även om det finns verksamheter som fortsatt behöver arbeta för att komma i balans.

– Med ett så omfattande investeringsprogram som vi är inne i nu under några år är förhållandevis höga överskott nödvändiga för att nå målet att finansiera investeringarna utan att behöva låna. Och då behöver vi klara av att hålla verksamheten inom lagd budget.