Den psykiatriska vården får medarbetare med egen erfarenhet

Två kvinnor sitter vid varsin laptop
Sara Thil, FoU-ledare, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län och Marita Holm Löv, verksamhetsutvecklare vid psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus, driver gemensamt projektet där personer med egen erfarenhet, peer support, får utbildning och anställning inom den psykiatriska specialistvården som ett stöd till de patienter som är inskrivna för vård. Foto: Mikael Bergström

1 september 2019 får den psykiatriska specialistvården i Region Jönköpings län och två kommuner nya medarbetare, peer support. Genom sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning, ska de vara ett stöd till patienterna med samtal, promenader och andra aktiviteter.

 – Grundprincipen är att möta människorna i samtal, stötta, lyssna in, förstå vad som påverkar återhämtning från sin sjukdom – och inge hopp. Vår vision är att detta ska bli en självklarhet inom vård och omsorg, säger Sara Thil, FoU-ledare på Kommunal utveckling, som representerar länets kommuner men ingår i Region Jönköpings län. 

Ett samverkansprojekt 

Det är ett samverkansprojekt mellan länets kommuner och Region Jönköpings län som leds av Sara Thil och Marita Holm Löv, verksamhetsutvecklare vid psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus. 

Det första steget har varit att utbilda medarbetarna i de verksamheter inom hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen, som ska projektanställa peer support. 

– Peer support blir en ny profession i våra verksamheter och samtidigt ett komplement till övriga medarbetare. Vi har utgått från ett koncept från NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, som använts i Göteborg, Skåne och Stockholm. Forskningen visar hur viktigt det är med noggrann rekrytering och utbildning. Därför följer vi den modellen, anpassad efter våra förutsättningar, för att lyfta alla frågor kring både farhågor och det som kan bli jättebra med peer support, säger Marita Holm Löv. 

15 personer får utbildning 

Nästa steg är utbildning av de blivande peer support. Intresset var stort, hela 109 ansökningar kom in. 

– Vi intervjuade 33 personer och valde sedan ut 15 personer till utbildningen. Vi har ett visst överintag för vi hoppas att fler verksamheter ska satsa på detta, säger Sara Thil. 

De 15 som ska utbildas har en spännvidd från 23 till 55 år och kommer från olika delar av Jönköpings län. 

– Den egna erfarenheten av psykisk ohälsa. Här finns till exempel människor med bipolär sjukdom, utmattningssyndrom och olika kombinationer. En del har väldigt färska erfarenheter av inneliggande vård, men ändå distans till sin tid som patient, säger Sara Thil. 

Den 23 april startar den fem veckor långa utbildningen på halvfart i Jönköping. I utbildningen ingår ämnen som samhällskunskap, bemötande, sin egen patientberättelse och hur den kan användas som redskap och vad rollen som Peer support innebär. 

”Ett pionjärarbete” 

För de sex personer som utbildas till peer support handlar det sedan om att hitta sin roll på respektive arbetsplats. 

– Här är det då väldigt viktigt att de får handledning, för detta är ett pionjärarbete, säger Sara Thil. 

1 september börjar den sex månader långa projektanställningen som är på halvtid. 

Syftet med peer support inom hälso- och sjukvården är att stötta och skapa en ”allians” med de inneliggande patienterna. Den som har egen erfarenhet kan svara på andra sorts frågor än den medicinska kompetensen kan. 

Stöd i att gå vidare 

– Patienten kan få ett stöd i att själv identifiera hur det ska gå att komma vidare, säger Marita Holm Löv. 

Inom den kommunala verksamheten kan peer support finnas på en träffpunkt, i ett boende eller boendestödsteam. 

– Kontakterna med målgruppen inom socialpsykiatrin blir mer långvariga och de möter oftast personer med svåra psykiska sjukdomar som fått genomgripande konsekvenser i individens liv. Peer supportern finns med personerna i deras vardag och kan följa med på olika aktiviteter och motivera till att utveckla till exempel sociala kontakter och återuppta eller utveckla fritidsaktiviteter eller andra intressen, säger Sara Thil. 

Bred roll

 Erfarenheten visar att rollen som peer support kan bli mycket bred. 

– Effekten blir att övriga personalen kan se saker och ting på ett nytt sätt. Peer support blir brobyggare som skapar större förståelse för hur individen ska delta i sin vårdplanering. Internationell forskning visar på färre tvångsåtgärder och kortare vårdtider, säger Marita Holm Löv.