Demokratin 100 år – ja må den leva!

En svartvit gammal bild på ett demonstrationståg i början av 1900-talet för kvinnlig rösträtt.
1919 fick kvinnor rösta på samma villkor som män. Foto: Okänd

Det är 100 år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Det firar riksdagen genom att levandegöra historien och lyfta olika tankar om demokratin idag och i framtiden. Region Jönköpings län deltar naturligtvis i firandet.

Region Jönköpings län styrs av folkvalda politiker som väljs i allmänna val vart fjärde år och har i uppdrag att företräda befolkningen i olika frågor. Det första landstingsvalet hölls 1910. I det och kommande val var det sisådär med demokratin då röstetalen baserades på medborgarnas inkomst.

På samma villkor


År 1919 genomfördes det första landstingsvalet med allmän och lika rösträtt då kvinnor fick rösta på samma villkor som män i kommunvalen. Landstingen hade då funnits runt 50 år. Under slutet av 1800-talet ägnade sig landstingen bara delvis åt sjukvård. De hade en bred uppgift och skulle stärka det regionala inflytandet. Det dröjde till 1922 års sjukvårdslag innan landstingen framstod som nationens främsta sjukvårdsorgan, tanken var att sjukvården skulle samordnas regionalt.

Första landstingsvalet

1970 höll man för första gången landstingsval samtidig som de två andra allmänna valen till kommun och riksdag. Idag är
uppdraget återigen bredare. 2015 bildades Region Jönköpings län genom en sammanslagning av Landstinget i Jönköpings län och Regionförbundet. Huvudområdena är folkhälsa och sjukvård och regional utveckling.

Utställning

Jönköpings län är dess invånare. Alla människor som lever och verkar här, näringsliv, högskolan och andra aktörer är det som tillsammans skapar utveckling, tillväxt och gör länet attraktivt att leva och bo i.

Utanför Rosensalen där regionfullmäktige sammanträder finns nu riksdagens affischutställning, med tankar om demokratins utveckling och framtid.