David Robinson docent efter många års forskning

Två personer tittar in i kameran
David Robinson, överläkare på urologkliniken, Region Jönköpings län, med Höglandssjukhuset som bas, har antagits som docent vid Linköpings universitet, och uppvaktades av urologklinikens verksamhetschef Ingrid Erlandsson och övriga i ledningen för Verksamhetsområde Kirurgisk vård. Foto: Susanne Kewley

David Robinson, överläkare på urologkliniken, Region Jönköpings län, har antagits som docent vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet, som ett resultat av många års forskning inom bland annat prostatacancer.

– Att bli antagen som docent känns väldigt roligt, säger David Robinson. Det visar också vilka möjligheter det finns även på ett mindre sjukhus som Höglandssjukhuset att bedriva forskning.

David Robinson har varit medförfattare och ibland huvudförfattare till ett stort antal medicinska artiklar. Nu senast en omfattande registerstudie av prostatacancer, som visade att operation och strålbehandling är likvärdiga behandlingsformer (Se länk till artikeln).

Docentur kan ses som ett erkännande av att självständigt arbeta som forskare. Det innebär bland annat rätt att självständigt handleda forskarstudenter.

– Det skulle vara roligt om någon på vår egen urologklinik kan uppmuntras att börja forska nu när det går att få hjälp av mig som handledare på nära håll, säger han.

David Robinson har arbetat på Höglandssjukhuset i Eksjö sedan han kom dit som läkarstudent 1995. Numera arbetar han på den länsgemensamma urologkliniken, fortfarande med Eksjö som bas.

Läs mer:

Stor svensk studie ger ny kunskap: Operation och strålterapi är likvärdig behandling vid prostatacancer (Extern länk)

 

Fotnot:

Docent är en akademisk titel. För att antas till en docenttjänst krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens samt vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Docent innebär högre vetenskaplig kompetens än doktorsexamen.