Dags för årets influensavaccination

En undersköterska får en influensaspruta av en smittskyddssjuksköterska, sittandes på en brits.
Els-Marie Axelsson, undersköterska på infektionsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov, vaccineras av smittskyddssjuksköterska Matilda Bragd. Els-Marie har arbetat inom vården sedan 1980 och vaccinerat sig mot influensan varje höst. "Jag tycker det är självklart att vaccinera mig då jag kommer i kontakt med så mycket människor i mitt jobb." Foto: Lii Almnäs

Den mörkare årstiden är på ingång och med den kommer också influensasäsongen. Om du tillhör en riskgrupp är det nu hög tid att börja tänka på vaccination.

– Influensan kan vara livshotande om man tillhör en riskgrupp. Därför är det väldigt viktigt att vaccinera sig, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare på Region Jönköpings län.

Säsongsinfluensan återkommer regelbundet varje vinterhalvår och är mycket smittsam. Den orsakas av ett virus som smittar genom luften, till exempel genom hosta och nysningar, och varje år insjuknar runt tio procent av Sveriges befolkning.

– Influensa kan ge allt från mildare förkylningssymptom till livshotande sjukdom. Vanligt är att du känner dig mycket sjuk eller matt, får ont i musklerna, hög feber, huvudvärk, halsont och hosta, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare på Region Jönköpings län.

Gratis för riskgrupper

Vissa grupper är mer utsatta och har större risk för att drabbas av svår sjukdom och följdsjukdomar, som i värsta fall kan leda till döden.

– Det gäller framförallt personer som har underliggande riskfaktorer såsom graviditet, kronisk hjärt- eller lungsjukdom, nedsatt immunförsvar eller annan svår, kronisk sjukdom och personer som är 65 år eller äldre, berättar Malin Bengnér, och fortsätter:

- Influensan riskerar också att försämra en grundsjukdom, som exempelvis hjärtsvikt. Många äldre återfår aldrig riktigt samma funktionsnivå efter influensan, även efter att man tillfrisknat från själva infektionen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla personer som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig mot influensan. För de som tillhör en riskgrupp och bor i Jönköpings län är vaccinationen gratis.

Viruset förändras

Det finns framförallt två anledningar till att influensavaccinationen måste upprepas varje år. Dels är effekten ganska kortvarig och håller bara i sig ett drygt halvår och dels ändrar influensaviruset karaktär från år till år, vilket innebär att vaccinet måste anpassas.

– Årets vaccin är dessutom förbättrat. Istället för att skydda mot tre sorters influensa får man nu skydd mot fyra sorter, säger Malin Bengnér.

Ovanligt med biverkningar

De flesta vaccinerade får inga biverkningar alls av vaccinationen. Några kan uppleva rodnad, ömhet och lite svullnad runt injektionsstället men det går i de flesta fall över inom ett par dygn.

– Att få lite ont i huvudet eller musklerna efter vaccinationen är inte helt ovanligt, men myten om att man kan få influensa av vaccinet stämmer inte, säger Malin Bengnér.

– Äldre får i allmänhet klart mindre biverkningar än yngre personer.

Finns många myter

Trots de många fördelarna finns det hos vissa personer ändå ett visst motstånd att vaccinera sig. Något som till stor del beror på okunskap menar Malin Bengnér.

– Det finns myter som säger att det skulle vara farligt att vaccinera sig vilket inte alls stämmer. Det här är ett av de mest välbeprövade vaccin som finns, det har använts sedan 1940-talet och getts i miljarder doser. Jag uppmanar verkligen alla som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig, det räddar liv.

 

Här hittar du mer information om tid och plats för vaccination i Jönköpings län: