Carolina ger stöd till återhämtning vid psykisk ohälsa

Porträtt av en kvinna som står i en korridor
Carolina Sjölander är sedan 1 september peer support på psykiatriska vårdavdelningen, Värnamo sjukhus. Utifrån sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och med en utbildning i återhämningsinriktad psykiatri, ska hon vara ett stöd för patienterna som komplement till vårdpersonalen. Foto: Mikael Bergström
Porträtt av en kvinna som står i en korridorFyra kvinnor står i grupp och pratar

1 september började Carolina Sjölander en ny tjänst på psykiatriska vårdavdelningen på Värnamo sjukhus. Med sin patienterfarenhet ska hon vara ett stöd för patienterna och ett komplement till vårdpersonalen i arbetet med patienternas återhämtning.

– Jag tror på detta. Jag vet att det är väldigt värdefullt att som patient ha någon som är ett stöd och som guidar dig i rätt riktning. Förväntningen är att jag i min roll ska kunna göra skillnad för patienterna – tillsammans med övrig personal, säger Carolina Sjölander.

Hon är undersköterska med erfarenhet från nattarbete i kommunal hemtjänst. När Region Jönköpings län och länets kommuner rekryterade personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa för utbildning till peer support inom den psykiatriska specialistvården och kommunal socialtjänst, var det en roll som lockade henne.

Har nytta av sina erfarenheter

– Jag känner att jag har nytta av både mitt tidigare arbete och min egen erfarenhet av att må dåligt och vilket stöd jag behövde då.

Hon upplevde flera livskriser och vårdades för fem år sedan för bland annat depressioner.

– Jag vet hur det är att känna sig stigmatiserad. Vi måste helt enkelt våga prata mer om psykisk ohälsa. Jag tycker att det är väldigt givande att möta människor, sitta ner och lyssna in och guida till att hitta motivation till att må bättre. Att hitta små ljuspunkter och delmål som kan ge vändpunkter i mörkret. Det tycker jag är intressant och spännande.

Efter utbildning under våren 2019 tillsammans med en grupp kollegor har hon fått en projektanställning på psykiatriska kliniken i Värnamo, som peer support, eller professionell kamratstödjare, som hon själv säger.

Forma en ny yrkesroll

– Det var en väldigt bra och gedigen utbildning som innehöll en rad bra delar.

Nu ska hon forma sitt arbete i en yrkesroll som är helt ny för den psykiatriska vården.

– Jag ska vara närvarande för de patienter som vill ha samtal, delta i måltider och vara tillgänglig på avdelningen. Jag kan till exempel vara ett stöd i att ta fram en plan för vad som ska hända vid en utskrivning.

Samtal utan dokumentation

Samtal med patienterna är centralt. De kommer att ske utan dokumentation eller tillgång till patientens journal, och spontant utifrån patienternas önskemål, i lämplig miljö.

– Alla bra samtal som jag själv har haft som anhörig eller patient har skett antingen under en promenad eller i en bil, säger hon.

Fokus kommer att vara att ge patienten stöd i återhämtningen, något som forskningen visar har stor positiv betydelse.

”Vill arbeta med återhämtningsguide”

– När det passar vill jag gärna arbeta med den återhämtningsguide som finns. Hur man finner återhämning är väldigt individuellt. Det handlar om att möta patienten med öppet sinne och hjälpa till att hitta rätt metod.

För medarbetarna på psykiatriska vårdavdelningen blir Carolina en ny yrkesprofession.

– Jättespännande och en väldigt välkommen resurs, säger Julia Nydén, skötare och en av Carolinas två handledare.

– Caroline kan ge stöd och förmedla ett hopp utifrån sin erfarenhet, säger Mirja Saukkoriipi, skötare.

– Det känns stort att få tillhöra den första kullen av en helt ny profession i Jönköpings län. Jag ser fram emot att få arbeta med övrig personal och utveckla den här rollen, säger Caroline Sjölander.

"En viktig del i klinikens utveckling"

Även i specialistpsykiatrin på Höglandet och i Jönköping började utbildade peer support arbeta 1 september.

– Det kommer att betyda jättemycket och vara en viktig del i klinikens utveckling, säger vårdenhetschef Helena Fager, på psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset. Vi arbetar mycket med personcentrerad vård, och med peer support blir det ”på riktigt”. En peer support kan vara länken mellan vården och patienten, vara hoppingivande och göra det lättare för en patient att öppna sig. Peer support kan också ta tillvara patientens synpunkter och önskemål. Vi måste hela tiden fråga våra patienter om vi gör rätt saker och få in fler perspektiv i vårt utvecklingsarbete.