Bra Liv förbereder medarbetare för chefskap genom traineeprogram

Claes Hultberg, chefläkare för primärvården, föreläste om patientsäkerhet för deltagarna i Bra Liv:s chefstraineeprogram; Jenny Kallström, ST-läkare Kungshälsans vårdcentral, Caroline Grahn, rehabkoordinator Vråens och Rydaholms vårdcentraler, Adam Radzinski, distriktsläkare Eksjö vårdcentral, Maria Ericson, vårdadministratör på Hälsan 2 vårdcentral samt Marléne Svensk, vårdadministratör Habo vårdcentral. Johan Samuelsson, sjukgymnast, Kungshälsans vårdcentral, saknas på bilden.
Claes Hultberg, chefläkare för primärvården, föreläste om patientsäkerhet för deltagarna i Bra Liv:s chefstraineeprogram; Jenny Kallström, ST-läkare Kungshälsans vårdcentral, Caroline Grahn, rehabkoordinator Vråens och Rydaholms vårdcentraler, Adam Radzinski, distriktsläkare Eksjö vårdcentral, Maria Ericson, vårdadministratör på Hälsans vårdcentral 2 samt Marléne Svensk, vårdadministratör Habo vårdcentral. Johan Samuelsson, sjukgymnast, Kungshälsans vårdcentral, saknas på bilden. Foto: Mikael Bergström

Under tolv månader genomför sex medarbetare inom Vårdcentralerna Bra Liv ett traineeprogram för att få en inblick i vad ett chefskap innebär, i det långsiktiga syftet att rekrytera ny chefkompetens internt i organisationen.

– Det är jättespännande och inspirerande. Vi får gå igenom ämnen som ekonomi, lagstiftning, patientsäkerhet, ledning och arbetsrätt, säger Maria Ericson, vårdadministratör på Hälsans vårdcentral 2 i Jönköping.

– Bra Liv har gjort ett grundligt och genomtänkt förarbete och har gått in i detta med höga ambitioner. Jag känner mig tacksam att jag får delta. Det är verkligen vad som sas, ett chefstraineeprogram. En stor behållning är också att möta handledare som har ett jobb som de brinner för, säger Jenny Kallström, ST-läkare på Kungshälsans vårdcentral i Huskvarna.

Urvalsprocess med intresserade

Tillsammans med fyra ytterligare deltagare startade de våren 2017 det ettåriga chefstraineeprogrammet, tillfrågade av sina verksamhetschefer och efter en urvalsprocess.

– Det var ett gediget urval med olika personlighetstester. Utifrån dem har vi också fått varsin handledare, säger Caroline Grahn, rehabkoordinator på Vråens vårdcentral i Värnamo och Rydaholms vårdcentral.

Under traineeprogrammet träffas de tolv gånger med olika teman. Denna gång är det chefläkare Claes Hultberg som föreläser om patientsäkerhet och administrative chefen Peter Nilsson som berättar om innehållet i vårdvalsregelboken.

”Bidrar med olika kompetenser”

– Vid träffarna har vi bra diskussioner där vi kan bidra med våra olika kompetenser. Vi har också fått bra litteratur, som jag kommer att ha användning av på jobbet, säger Marléne Svensk, vårdadministratör och teamsamordnare på Habo vårdcentral.

Dessutom har deltagarna var sin handledare som de under året ska ”skugga” vid ett antal tillfällen och dessutom göra ett eget projektarbete.

– Jag har en handledare som är väldigt öppen och som jag fått följa med på många saker, allt från personalärenden till APT och samverkansträffar. Det har varit väldigt givande, säger Caroline Grahn.

”Inbjudna till ledningsmöte”

– Vi har också varit inbjuda till Bra Livs chefsarena och ledningsmöte, där vi känt oss mycket välkomna och fick presentera oss, säger Adam Radzinski, distriktsläkare på Eksjö vårdcentral.

Syftet med chefstraineeprogrammet är att strategiskt och långsiktigt arbeta med rekryteringen av nya chefer. De sex deltagarna har inga utfästelser eller förpliktelser, men blir förberedda för att på sikt kunna söka en chefsroll.

– Vi får en insikt i hur det är att vara chef. Verksamhetscheferna har lyft upp medarbetare som är intresserade, konstaterar Caroline Grahn.

Nästa omgång planeras

Detta är den första omgången i Bra Liv:s chefstraineeprogram. Redan planeras för en omgång till.

– Detta program ger en personlig utveckling och samtidigt inblick i hur det är att vara chef. Vi har valt att utforma det så verklighetsnära som det går, säger HR-konsult Anita Ljunggren.

Att genomföra ett traineeprogram med egna medarbetare ger också en kortare startsträcka som ny chef med stor kunskap om den egna organisationen.

– Vi vill ta aktivt ansvar för vår chefsförsörjning genom detta traineeprogram som förbereder för framtida chefsjobb. Det finns en efterfrågan och behov av detta i vår organisation, säger Bodil Nordberg Grahn, HR-chef för Vårdcentralerna Bra Liv.