Bodils forskning visar på betydelsen av läkemedelsbehandling vid opioidberoende

En kvinna står vid en pulpet
Missbruks- och beroendeproblematik i en föränderlig värld, var rubriken när kuratorn och forskaren Bodil Monwell föreläste för frivilligarbetare i Jönköpings kommun om bland annat opiodberoende, ett område hon har forskat om de senaste åren. Foto: Mikael Bergström

Opioider är en grupp starkt smärtstillande substanser som har sin givna plats inom sjukvården. Men det är också preparat som är extremt beroendeframkallande och som kan leda till missbruk och beroende som sjukdomstillstånd. Den läkemedelsassisterade behandling (LARO) som finns är mycket effektiv och samhällsekonomiskt lönsam, konstaterar Bodil Monwell, kurator på psykiatriska kliniken i Jönköping, i sin avhandling.

– De flesta människor som jag har följt i forskningen har ett allvarligt opioidberoende och har använt många  olika  typer av opioider. Får man inte tag på det ena så får man tag på det andra, för att inte må dåligt. Opioider ger ett euforiskt och lugnande rus som ökar risken för fortsatt användning, säger Bodil Monwell.

Hon har under många år arbetat inom beroendemedicinsk specialistvård och har under senare år forskat om just opioidberoende, fram till sin disputation den 10 maj 2019.

LARO-behandlingen fungerar

Den läkemedelsassisterade behandling, LARO, som har funnits ända sedan 1960-talet är väl beforskad, med starkt vetenskapligt stöd för att fungera, konstaterar hon.

– Många som har LARO-behandling, och har haft det en längre tid, har jobb och körkort. Du möter dem som fungerande människor i samhället utan att veta att de har behandlingen, säger Bodil Monwell.

Hon har i sin forskning fördjupat sig i den grupp människor som under åren 2010 till 2016 inte tilläts få behandling.

Grupper exkluderade

– Socialstyrelsen valde att omdefiniera det standardiserade diagnosbegreppet ”opiatberoende” för att begränsa målgruppen för behandling. Det gjorde att färre fick LARO-behandling, utan att myndigheten hänvisade till något vetenskapligt stöd, vilket är påtagligt bekymmersamt. Jag har intervjuat verksamhetsföreträdare, brukarorganisationer och politiker om hur de hanterade den här situationen och hur det gick för enskilda patienter. Många sa efter en stund att ”vi löste det”, säger Bodil Monwell.

Hon berättade om sin forskning vid en allmän föreläsning på Länssjukhuset Ryhov, arrangerad av Region Jönköpings läns patientnämnd och de övriga verksamheter i Jönköping som organiserar frivilligarbetare. 

Läs mer:

Bodils forskning visar på betydelsen av läkemedelsbehandling vid opioidberoende