Betongstommen till nytt hus rullar in på Ryhovsområdet

Betongelement lossas
Måndag 25 juni började de stora betongblocken rulla in på Ryhovsområdet, transporter som kommer att pågå varje vardag fram till månadsskiftet november/december. Foto: Lii Almnäs
Betongelement lossasGr

I dag, måndag 25 juni 2018, börjar stommen till det nya huset D1-D2 på Ryhovområdet i Jönköping att resas. Från vecka 27 innebär det cirka 25 lastbilsleveranser varje vardag med betongelement – eller cirka en i timmen!

– Det kommer att rulla in cirka 120 lastbilar per vecka med betongelement, ända fram till månadsskiftet november/december. Främst vardagar, 7-16, men kanske också några på lördagar, säger Tommy Spörk, platschef hos entreprenören NCC.

För att bygga stommen till det sex våningar höga hus D1-D2 (två huskroppar på sammanlagt cirka 35 000 kvadratmeter) går det åt 5 000 betongelement i varierande storlekar, en del tolv meter långa!

Att få alla betongelement på plats, med jämnt flöde och i rätt ordning kräver förstås ett stort förberedelsearbete.

På båt till Sverige

Betongelementen tillverkas i Litauen och fraktas sedan med båt till Karlskrona. Där hämtar trailerdragare och kör dem till Solåsområdet i Jönköping där transportören kan göra en kort mellanlagring.

– Sedan kör de upp till Ryhov via M2-rondellen och Citygross-rondellen, där vi har skyltat, och sedan in på Psykiatrivägen, där de har en grind för infart och en annan för utfart när de har lossat betongelementen, förklarar Tommy Spörk.

Han räknar inte med att gående och cyklister ska påverkas, eftersom de sedan tidigare hänvisas andra vägar runt byggarbetsplatsen.

Lossningskalender har skapats

För att allt ska flyta på har en webbaserad lossningskalender skapats. Där anger NCC vid vilka tider de vill ha in olika laster, och chaufförerna får boka in sig, så att betongelementen kommer i rätt takt.

– Det är väldigt stora volymer med material som ska in. När betongelementen är klara är det sedan mycket gipsskivor, elmaterial, plåtreglar, ventilationsutrustning och annat, säger Tommy Spörk.

Vård- och utbildningslokaler

Hus D1-D2 omfattar totalt 35 000 kvadratmeter, fördelat på två huskroppar i sex plan vardera, med två förbindelsegångar. D1-D2 ska bland annat inrymma akutvårdsavdelning med 40 vårdplatser, tillnyktringsenhet med sju vårdplatser, rehabiliteringscentrum, dialysenhet, mottagningar och dagsjukvård för medicinkliniken samt mammografi.

Dessutom två vårdavdelningar för medicinkliniken med vardera 21 vårdplatser, en för stroke och neurologi samt en för hematologi och njursjukvård, samt mottagning och dagsjukvård för medicinkliniken.

Klart under 2021

Våning 6 får utbildningslokaler för den decentraliserade läkarutbildningen, 180 studenter samt Metodikum, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering. Dessa lokaler kommer att vara klara under 2020, medan övriga verksamheter kan flytta in under 2021.

Läs mer om hus D1-D2:

Nya hus D1-D2 på Ryhov: Sjukvården testar sig fram till de bästa vårdlokalerna(Extern länk)