BB-marschen bjuds in till utvecklingsarbetet av förlossningsvården i länet

En grupp människor runt ett ståbord
Tillsammans ska vi utveckla förlossningsvården! Maria Ericson, BB-marschen, Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård, Emily Wallsten och Malin Wallismo, BB-marschen, Kristina Alm, verksamhetsutvecklare kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Sofia Svensson, BB-marschen, Sofia Karlsson, verksamhetsutvecklare kvinnokliniken Värnamo sjukhus, Johan Skoglund, verksamhetschef kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov samt Mia Frisk, ordförande nämnden folkhälsa och sjukvård, möttes för att diskutera samarbetsformerna i utvecklingen av en trygg och säker förlossningsvård. Foto: Mikael Bergström

Kvinnoklinikerna i Region Jönköpings län har startat ett utvecklingsarbete av mödra- och förlossningsvården med hjälp av riktade statsbidrag. Efter uppvaktning av uppropet BB-marschen bjuder nu Region Jönköpings län in representanter att delta i arbetet för att få ett ökat patientperspektiv.

En trygg och jämlik förlossningsvård. En sammanhållen vårdkedja under graviditet, förlossning och eftervård. Det är de övergripande målen för BB-marschen, nedbrutna på konkreta delmål, om bland annat bemanning och bättre eftervård.

Det sammanfattar BB-marschens skrivelse med önskan om att få vara med och påverka förlossningsvården och kvinnors hälsa.

– Synen på förlossningsvården måste lyftas. Vi vill se en förändring. Det är viktigt för alla i samhället. Vi vill föra patienternas talan om var resurserna ska läggas, säger Emily Wallstedt och Malin Wallismo från BB-marschen, som består av privatpersoner som engagerat sig för en utvecklad förlossningsvård.

En grupp från BB-marschen mötte fredag 1 juni 2018 representanter från länets kvinnokliniker och Jönköpings läns barnmorskesällskap, Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård, samt Mia Frisk, ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård.

Diskuterade långsiktigt samarbete

Med sig hade de konkreta förslag om utveckling av länets förlossningsvård och önskan om ett långsiktigt samarbete för att få ökat patientperspektiv på frågorna.

Det blev en diskussion om hur förlossningsvården fungerar idag, och om de förbättringsområden som finns.

De förslag som BB-marschen presenterade är i stora delar samma områden som länets kvinnokliniker nu börjat arbeta med utifrån de riktade statsbidragen.

Tre arbetsgrupper har bildats

Nyligen har tre arbetsgrupper bildats för att utveckla vården, med underliggande projektgrupper:

  • arbetsmiljö/medarbetarskap
  • Vårdkedja för att skapa en trygg och säker graviditet, förlossning och eftervård
  • Utveckla kunskapsstöd

Sofia Karlsson, verksamhetsutvecklare på kvinnokliniken, Värnamo sjukhus, och Kristina Alm, verksamhetsutvecklare på kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov, är två av projektledarna. De är glada över BB-marschens engagemang:

”Vi vill ha patientinvolvering”

– Jättebra, vi vill ju ha patientinvolvering. Nu känns det som att vi får hjälp med det, och det är viktigt att vi får en bredd i arbetet, både med målgrupper och geografiskt. Många av de punkter de tar upp är samma tankar som vi har, säger de.

Bristen på barnmorskor är en viktig punkt.

– Vi satsar på utbildningsanställningar för att utbilda fler barnmorskor. Sedan är det viktigt att vi har en bra introduktion och mentorskap så att det blir en bra start för dem och att de vill stanna kvar, säger Sofia Karlsson.

Bjuda in till träff med projektledarna

Redan nästa vecka planerar de att bjuda in BB-marschen till en första inledande träff med de tre projektledarna för att formalisera samarbetet.

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård, välkomnar BB-marschens initiativ:

– Det är viktigt att stödja ett sådant här engagemang och att vi får ett länsperspektiv i arbetet. Att ha nyblivna föräldrar med direkt i utvecklingen av vården är en styrka.

 Region Jönköpings läns politiska ledning välkomnar också samarbetet:

– Väldigt kul med det här engagemanget. Ett positivt och konstruktivt möte om hur vi tillsammans kan utveckla och förbättra kvinnoklinikernas verksamhet, helt i linje med vårt Tillsammans-arbete, säger Mia Frisk, ordförande för nämnden folkhälsa och sjukvård.

”Fick gehör för patientperspektivet”

BB-marschens representanter var också nöjda efteråt och såg fram emot det fortsatta samarbetet.

– Det kändes som att vi fick gehör för det viktiga patientperspektivet. Sedan måste det bli verklighet också. Vi är beroende av att politiken och sjukvården lyssnar på oss, men i grunden är det ju inte vårt ansvar att utveckla vården, säger Malin Wallismo.

– Det är viktigt att kunna påverka innan alla beslut är fattade, ur demokratisk synvinkel, och vi är taggade att vara med, säger Emily Wallstedt.

Fotnot:

Kvinnoklinikernas utvecklingsarbete bygger på den överenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tecknat med regeringen för åren 2015-2022: ”Ökad tillgänglighet i mödra- och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa”.