Barn- och ungdomsmedicinska kliniken blir universitetssjukvårdsenhet

En leende sjuksjöterska tar blodtrycket på en liten flicka som också ler tillbaka.
- Att vi blir universitetsvårdsenhet gynnar främst barnen som är våra patienter. Arkivbild. Foto: Johan W Avby

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov har som första klinik i Region Jönköpings län blivit godkänd som universitetssjukvårdsenhet.

– Det är jätteroligt. Vi har anledning att vara stolta över vår verksamhet, säger verksamhetschef Maria Ekelund. Främst gynnar det barnen i vårt län som är våra patienter.

Kvalitetsstämpel

Att kliniken godkänts som universitetssjukvårdsenhet av Linköpings universitet innebär att den uppfyller de krav som ställs på universitetssjukvård i sjukvårdshuvudmannens uppdrag. Där ingår forskning och utbildning, hälso-och sjukvård av hög kvalitet, innovativ kultur och en struktur som stimulerar kunskapsutveckling.

Främst ska godkännandet ses som en kvalitetsstämpel.

– Det kan bidra till att vi som klinik kommer att vara mer attraktiva som arbetsplats för framtida medarbetare.

Mycket forskning

Numera bedrivs läkarutbildning på sjukhusen i Region Jönköpings län i samverkan med Linköpings universitet.

– Vi har även mycket forskningsverksamhet, flera medarbetare har disputerat och vi har många aktiva forskningsprojekt, säger Maria Ekelund. Som universitetssjukvårdsenhet får vi möjlighet att ta del av statliga medel för forskning i ännu högre grad. Med många medarbetare som är drivande kliniskt så väl som forskningsmässigt har vi möjlighet att ge den bästa vården för barn och ungdomar i vår region.

 

Kontakt:
Maria Ekelund, verksamhetschef, barn- och ungdomsmedicinska kliniken
070-633 99 29
maria.ekelund@rjl.se