Automation Småland - En dag om digitalisering och automation

Mats Hilding, vd för Axelent i Hillerstorp, Anna Öhrwall Rönnbäck, forskare vid Luleå Tekniska universitet och Per Eriksson, ersättare i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Region Jönköpings län, diskuterade hur tillverkningsindustrin i Jönköpings län kan utvecklas på bästa sätt.
Mats Hilding, vd för Axelent i Hillerstorp, Anna Öhrwall Rönnbäck, forskare vid Luleå Tekniska universitet och Per Eriksson, ledamot i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Region Jönköpings län, diskuterade hur tillverkningsindustrin i Jönköpings län kan utvecklas på bästa sätt. Foto: Jianis Kyratsopoulos
Mats Hilding, vd för Axelent i Hillerstorp, Anna Öhrwall Rönnbäck, forskare vid Luleå Tekniska universitet och Per Eriksson, ersättare i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Region Jönköpings län, diskuterade hur tillverkningsindustrin i Jönköpings län kan utvecklas på bästa sätt. Richard Skogward från Axelent Engineering, diskuterade utvecklingen av digitalisering, med Anna Öhrwall Rönnbäck, professor i produktinnovation vid Luleå Tekniska universitet och en av initiativtagarna till Automation Småland, samt Johan Carlstedt på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Digitalisering och automation var ämnet när Automation Småland arrangerade konferensdag. Utvecklingen av robottekniken var en av frågorna, och flera tillverkare fanns på plats för att visa sina produkter.Carola Öberg ( i mitten), fick ta emot  samverkanspriset till Anders Ahlströms minne, som delades ut för första gången, av Marita Ahlström, hustru till tidigare vd Anders Ahlström på Gislabeds Näringsliv, som avled tidigare i år. Till höger Mikael Pekkari från RISE, Sveriges Forskningsinstitut, och ordförande i styrgruppen för Automation Småland.

Digitaliseringen öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Region Jönköpings län arrangerade tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA):s projekt Smart Industri, Produktion 2030 och Automation Småland en konferensdag om digitaliseringens möjligheter.

Automation Småland är ett nätverk som drivs i projektform sedan 2012 för företag i Jönköpings län. Det övergripande målet är att öka konkurrenskraften hos automationsföretagen, deras kunder och övrig industri genom att tillföra ny teknik, kompetens, forskning och innovation.

När Automation Småland den sjunde december 2017 arrangerade sin årliga konferensdag för femte året, var det för första gången tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och deras projekt Smart Industri, som har i syfte att uppmärksamma och uppmuntra företag som använder den digitala teknikens möjligheter – och stimulera teknikföretag att ta nästa steg.

”Skapa en arena”

– Vi vill skapa en arena där företagen möter akademin och samhället för att ta sig an de nya möjligheterna med digitalisering och automation. Dagen blev det möte mellan viktiga aktörer som vi hade hoppats på, som gjorde den till den goda mötesplatsen för framtidens industri, säger Agneta Lundquist, projektledare för Automation Småland.

Konferensen, som genomfördes hos företaget Axelent i Hillerstorp, samlade omkring 100 deltagare; gymnasiestuderande, industriföretag och automationsexperter, maskinbyggare och tillverkande företag, robotleverantörer och mjukvaruleverantörer,  region- och kommunrepresentanter och representanter från bland annat Tillväxtverket, Vinnova och Teknikföretagen.

”Identifiera nya möjligheter”

Tanken var att samla Sveriges främsta kunskapsgivare och representanter inom tillverkningsindustrin för att fånga intelligenta lösningar som skapar nya värden för företagen och deras kunder. Det handlar om att skrota gamla tankesätt och identifiera nya möjligheter, möten och samarbeten.

– Konferensens syften är att samla tillverkare av automation, och att stötta de företag som behöver göra satsningar på automation, genom att helt enkelt öka beställarkompetensen, säger Mikael Gustafsson, strateg i näringslivsfrågor i Region Jönköpings län och ledamot av styrgruppen för Automation Småland.

Streckkoder, sensorer och robotar

Digitaliseringen av tillverkningsindustrin innehåller flera delar. Det handlar mycket om sensorer och smarta produktionslösningar, men också förstås om robotar. Här sker också en snabb utveckling.

– För fem-sex år sedan var robotar främst bara aktuellt när det handlar om stora tillverkningsserier. I dag blir robotarna allt mer flexibla, och de är lätta att programmera. Det kan till exempel räcka med att föra roboten med handen för att lära den en serie moment i till exempel ett monteringsjobb, sedan repeterar den rörelsen. Det gör att den kan användas även till kortare serier. Samtidigt blir det mer och mer att människa och robot arbetar tillsammans i olika processer, säger Mikael Gustafsson.

Studiebesök i tillverkningsindustrin

Konferensdagen inleddes med studiebesök vid tre företag i området. Deltagarna fick till exempel se hur kundorder gick direkt in i produktionen för att tillverkas, lackeras och sedan paketeras för leverans.

Men generellt ligger Sverige lågt i ”robottäthet”, om fordonsindustrin undantas.

Därför har näringsminister Mikael Damberg i satsningen Smart Industri precis lanserat ett så kallat ”robotlyft”. Denna möjlighet berättade Tillväxtverket mer om.

– Robotlyftet ingår i det andra precis lanserade handlingsprogrammet inom Smart Industri, där man avsatt 110 miljoner till detta. Förmodligen kommer det att fördelas via utvecklingscheckar till företag som vill. Men det kommer även 90 miljoner till oss regioner för andra satsningar inom området, säger Mikael Gustafsson.

Många medlemmar i Automation Småland är mindre företag. Hur de kan hjälpas åt för att skapa en helhetslösning till en beställare, var en av de frågor som diskuterades.

Viktigt att ta hand om data

För den som arbetar med produktion är det också viktigt att ta hand om all information som uppstår i processen, förklarade Thomas Alpenberg från Siemens.

– Det handlar mycket om ”Big Data”, att samla in data från sina processer för att sedan göra analyser. Det kan hjälpa till att hitta fel eller ömma punkter i processerna.

Samverkanspris delades ut

I samband med konferensen delades också samverkanspriset till Anders Ahlströms minne ut för första gången av Marita Ahlström. Priset gick till Carola Öberg från Anderstorp.

"Med till synes ändlös energi, kreativitet och entusiasm har Carola Öberg oegennyttigt bidragit till att utveckla projekt, affärs- och innovationsprocesser för organisationer och företag. Att hennes regionala och nationella uppdrag som innovationsrådgivare länkar till nya tvärfunktionella samverkansmöjligheter har ytterligare bidragit till utmärkelsen."

Anders Ahlström, tidigare vd för Gislaveds Näringsliv, avled tidigare i år.

MIKAEL BERGSTRÖM