Årets antibiotikavecka - viktigaste läkemedlet måste räddas

Bild med figurer som visar hur antibiotika sprids i olika led över hela jordklotet.
"Varje sekund, minut och dag räddar antibiotikan liv. I Sverige är det ett av våra viktigaste läkemedel – och så vill vi att det ska fortsätta vara." Text och bild från informationssatsningen skyddaantibiotikan.se som 25 myndigheter och organisationer inom sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön står bakom.

Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan 13–19 november 2017 sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus. I Jönköpings län pågår sedan länge ett systematiskt arbete för att minska antibiotikaanvändningen.

Sverige är en av länderna som deltar i den internationella antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week, som världshälsoorganisationen WHO står bakom. 

Använd bara antibiotika när det behövs 

Antibiotika bidrar i många fall till att rädda liv, men onödig användning gör mer skada än nytta, för både individen, sjukvården, miljön och samhället i stort.

– Inom Region Jönköpings län stöttar sedan länge smittskydd vårdhygien och Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) vårdcentraler och sjukhus i arbetet med att förbättra sin användning av antibiotika, berättar Cecilia Magnusson, som är ordförande i länets Strama-grupp.  Vårdcentralerna får regelbundet utbildning i handläggning av vanliga infektioner och återkoppling på sin antibiotikaförskrivning.

Under genomsnittet, men skillnader

Den öppna jämförelsen av regionernas och landstingens miljöarbete 2009–2016 visar på stadig minskning av antibiotikaanvändningen i Jönköpings län, som ligger under genomsnittet.

– Men även om antalet recept har minskat något under det senaste året, finns fortfarande stora skillnader mellan olika vårdcentraler som vi behöver jobba vidare med.

Mer information

Se aktuell kvartalsrapport Jönköpings län:

Kontakt

Andreas Lägermo
Strama-koordinator
Region Jönköpings län
0730-39 59 77