Antenatalmottagning ger samlad vårdkedja under graviditeten

två personer drar isär ett invigningsband
Inramad av ballonger och serpentiner drogs invigningsbandet isär för den nya antenatalmottagningen av Johan Skoglund, verksamhetschef för kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov, och Mia Frisk (KD), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård. Foto: Mikael Bergström

För blivande föräldrar väntar en vårdkedja med många delar, innan, under och efter förlossningen. Genom den nya antenatalmottagningen på Länssjukhuset Ryhov, som invigdes måndag 21 maj 2018, samlas fyra olika verksamheter i gemensam byggnad för att ge ökad trygghet under graviditeten.

Under ett antal år har en gemensam antenatalmottagning (före födseln) diskuterats på Länssjukhuset Ryhov. Nu var det dags för invigning,inramat av musik, ballonger och serpentiner.

– Fantastiskt, detta har vi längtat efter, säger Gunilla Sjöberg, vårdenhetschef på förlossningsavdelningen.

På antenatalmottagningen samlas flera olika verksamheter: fostermedicin (ultraljudsundersökningar), specialistmödravård, auroramottagning (stark förlossningsrädsla), samt på sikt även akut poliklinisk verksamhet.

Samlat på ett ställe

– Nu får vi allt samlat på ett och samma ställe vilket gör att vi kan bli ännu mer effektiva. Antenatalmottagningen är en del i den långa vårdkedjan från kvinnohälsovården och familjecentralerna till den här mottagningen, förlossningen, BB och eftervården på familjecentraler och barnhälsovården. Det är viktigt att tänka hela vårdkedjan och att det är den vägen som de blivande familjerna ska gå och att det är tryggt och säkert hela vägen, säger Johan Skoglund, verksamhetschef för kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov.

På antenatalmottagningen arbetar ett tiotal vårdmedarbetare.  Satsningen innebär också en teknisk utveckling, med större möjligheter att till exempel dela ultraljudsbilder med andra sjukhus.

Kan få specialistmödravård

På Länssjukhuset Ryhov föds cirka 2 100 barn per år. För de ultraljudsundersökningar som sker under graviditeten blir det besök på antenatalmottagningen. Hit kommer också de kvinnor som behöver stöd för sin förlossningsrädsla eller som har behov av specialistmödravård.

– För kvinnor med risker under graviteten är vi en länsresurs. Kvinnor med till exempel typ 1-diabetes eller hjärtbesvär, blir idag i högre grad gravida, förklarar Johan Skoglund.

Mia Frisk (KD), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård, överlämnade en invigningsblomma och invigningstalade:

–  Kvinnohälsovården i länet håller en väldigt hög kvalitet. Denna mottagning kommer att göra det ännu bättre för alla blivande föräldrar och ge dem och barnen en bra start i livet.