Alla femåringar får inspirerande bok om rörelse

Bild på boken Saga-sagor, bilden har vit framsida med blå text och en teckning md en flicka och en pojke, en cykel, en hund och ett träd.
Boken "Sagasagor. Fiffiga kroppen och finurliga knoppen" handlar om hur kul och bra det är att röra på sig. Den får alla barn vid sitt femårsbesök hos barnhälsovården. Foto: Frida Halvardsson

Nu får alla länets femåringar en spännande bok om fiffiga kroppen och finurliga knoppen i samband med femårsbesöket hos barnhälsovården.

– Under barnens femårsbesök hos barnhälsovården vill vi inspirera och uppmuntra till hälsosamma vanor, säger Carin Oldin, verksamhetschef för barnhälsovården i Region Jönköpings län. Vi pratar också om tid tillsammans, till exempel genom att läsa böcker.

Vid femårsbesöket delar barnhälsovården, i samarbete med Regionbibliotek Region Jönköpings län och Generation Pep, ut boken "Sagasagor. Fiffiga kroppen och finurliga knoppen" som handlar om hur kul och bra det är att röra på sig.

– Med boken vill vi uppmuntra till både läsning och rörelse, säger Carin Oldin.

Barnhälsovården vill uppmuntra till goda levnadsvanor i stort. Samma vilja har Generation Pep, en organisation som arbetar för att skapa engagemang kring barns mat och ungdomars hälsa. Generation Pep:s initiativtagare är kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

Region Jönköpings län hade redan tidigare beslutat att börja dela ut boken ”Fiffiga kroppen och finurliga knoppen” under 2018, och det blev därför en fin överraskning när även Generation Pep ville ge boken till femåringar. Det första steget är nu att ge boken till tre årskullar med femåringar i Jönköpings län.

Besök biblioteket och upptäck fler berättelser

– Genom att läsa tillsammans varje dag hjälper du ditt barn att utveckla sitt språk, säger Johanna Billvén, utvecklare på Regionbibliotek Region Jönköpings län. Barnet tränar sin fantasi, kreativitet, koncentration och får många möjligheter att lära sig nya ord. Det rustar barnet för en bra start i skolan. Besök gärna biblioteket tillsammans med ditt barn och upptäck fler berättelser.

Bra vanor är positivt för hela familjen

Hälsosamma vanor, som till exempel näringsrik mat, rörelse och god sömn, påverkar hur barn mår. Det är positivt för hela familjen att tillsammans skapa bra vanor. Men alla familjer har olika förutsättningar. Det som passar för vissa kanske inte passar för andra. Det viktiga är att hitta det som fungerar för just den enskilda familjen. Och även små förbättringar gör stor skillnad. 

Prata extra om goda vanor

Ett sätt att uppmuntra till goda levnadsvanor är att prata extra om några av de vanor som är betydelsefulla för barnets hälsa: tid tillsammans, frisk luft och rörelse varje dag, frukt och grönt i magen, vatten är bäst och att sova gott.

Tid tillsammans rymmer många olika delar, till exempel att läsa tillsammans. Därför fyller boken om goda levnadsvanor dubbla funktioner; den uppmuntrar till både rörelse och gemensam läsning.

Kylskåpsmagnet och bokmärke

Förutom boken, skriven av Josefine Sundström och Emma Göthner, får femåringarna även varsin kylskåpsmagnet och varsitt bokmärke som påminner om de goda levnadsvanorna.

Mer information på 1177.se:

Tips på hälsosamma vanor, tema barn och föräldrar (Extern länk)

Boken ”Fiffiga kroppen och finurliga kroppen” delas ut som en del av Språklust (Extern länk)som främjar språkutveckling hos barn.

Kontakt

Anna Kempe
Folkhälsoutvecklare och legitimerad dietist
Barnhälsovårdens utvecklingsstab
Region Jönköpings län
0703-82 75 52, anna.kempe@rjl.se

Johanna Billvén
Utvecklare inom Regionbibliotek Region Jönköpings län
Region Jönköpings län
0727-18 78 14, johanna.billven@rjl.se

Om barnhälsovården

Barnhälsovården arbetar med barns hälsa och utveckling. Verksamheten finns på 25 orter runtom i Jönköpings län. Barnhälsovården arbetar enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet med förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer för alla barn under 6 år. På länets familjecentraler är barnhälsovården en av fyra aktörer som vid behov samverkar kring familjen.

Om Regionbibliotek, Region Jönköpings län

Regionbibliotek Region Jönköpings län har i uppdrag att i nära dialog med folkbiblioteken i länets kommuner främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. Den regionala biblioteksverksamheten verkar utifrån den regionala biblioteksplanens mål och prioriteringar. Målet är att alla invånare ska ha jämlik tillgång till litteratur, information och biblioteksservice av hög kvalitet. Regional biblioteksverksamhet söker och förmedlar nya kunskaper samt prövar nya metoder för att stimulera utveckling och främja samverkan.