9 april 2019: Följ regionfullmäktiges behandling av årsredovisningen 2018

När regionfullmäktige sammanträder tisdag 9 april 2019 är en av punkterna behandling av Region Jönköpings läns årsredovisning 2018. Den visar på bra resultat för både regional utveckling och hälso- och sjukvården. Dessutom en god hushållning med resurserna, vilket också en färsk sammanställning av tidningen Dagens Samhälle visar, där Region Jönköpings län är en av enbart tre regioner som redovisar en långsiktigt god ekonomi.

Årsredovisningen 2018 är ett omfattande material  som också inkluderar patientsäkerhetsberättelse, barnbokslut och hållbarhetsredovisning, och som visar hur Region Jönköpings län och dess cirka 10 000 medarbetare bedrivit verksamhet till nytta för invånarna i Jönköpings län.

För de cirka 13 miljarder kronor som verksamheten omsätter under ett år genomförs till exempel över en miljon vårdbesök på länets vårdcentraler, nästan 100 000 besök i barnhälsovården och över 800 000 besök i sjukhusens specialistvård, medan omkring 150 000 behandlingar görs i allmäntandvården.

En vanlig dag handlar det till exempel om 5 000 sjukvårdande behandlingar och 900 röntgenundersökningar.

39 av 53 mål uppfyllda

Regionfullmäktige anger högt satta och utmanade mål för verksamheten i syfte att ha en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. För 2018 handlade det om 53 mål, där 39 mål (74 procent) helt eller delvis har uppnåtts.

Region Jönköpings län fortsatte under 2018 att ha en av landets bästa verksamheter inom hälso- och sjukvård. Det visade sig bland annat i den årliga rankingen av tidningen Dagens Medicin och i de patientenkäter som genomförs i bland annat primärvården.

Under året fortsatte arbetet med strategin ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”, med målet att primärvården ska vara förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när invånaren har behov av hälso- och sjukvård.

Under 2018 pågick eller genomfördes också stora investeringar. Det handlade till exempel om satsning på ny röntgenteknik, såväl utbyte av befintlig utrustning som satsningar på ny avancerad teknik som gör att patienterna kan få undersökning gjord i Jönköpings län. Dessutom pågår stora byggnationer på alla tre länets sjukhus för att framtidens vård ska kunna bedrivas i effektiva och ändamålsenliga lokaler.

En av landets bästa ekonomier

2018 slutade med ett ekonomiskt överskott på 193 miljoner kronor för Region Jönköpings län. Överskottet, något lägre än väntat, bidrar till att Region Jönköpings län har en av landets bästa ekonomier och används till att finansiera de stora investeringar som sker.

Ekonomin har under lång tid varit bra, konstaterar tidningen Dagens Samhälle i en sammanställning som presenterades i slutet av mars.

Region Jönköpings län är på tredje plats efter Uppsala och Östergötland i en rankning av det ekonomiska resultatet sedan 2006. De tre är dessutom de enda som har ett ekonomiskt överskott under den här perioden på tretton år, ett överskott som är nödvändigt för att klara välfärdsuppdraget.

Motioner, beslut och vetenskapligt pris

Regionfullmäktige kommer också att behandla en rad motioner och ta beslut bland annat om nytt teknikhus och nytt biljettsystem för Jönköpings Länstrafik.

Sammanträdet inleds med utdelning av vetenskapliga priset 2018, som går till barnhälsovårdsöverläkare Carin Oldin, för en uppföljande studie av den vaccinering mot rotavirus som Region Jönköpings läns införde 2014, som andra region i Sverige efter Stockholm.

Välkommen att följa regionfullmäktiges sammanträde på plats eller via webb-tv!(Extern länk)

Tid: Tisdag 9 april 2019 från klockan 09.00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping