57 miljoner kronor till fästingforskning som ska göra hälso- och sjukvården bättre

Sommar, värme… och fästingar. De senaste årtiondena har antalet människor och djur som drabbats av fästingspridda sjukdomar ökat. Forskningsprojektet NorthTick, som startar i september 2019, ska stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att förebygga, diagnosticera, behandla och ge information kring fästingburna sjukdomar.

Anledningarna till ökningen av antalet fästingar som bär på olika sjukdomar är många – till exempel kan klimatförändringar, ökad urbanisering och annan mänsklig påverkan på ekosystemet vara bidragande faktorer.

För hälso- och sjukvården är det en utmaning att hålla sig uppdaterad om hur man bäst förebygger, diagnosticerar, och behandlar olika fästingburna sjukdomer, samt hur patienter och allmänhet ska få bra information.

Genom att förbättra samarbetet mellan akademiska institutioner, nationella och regionala hälsomyndigheter, patientorganisationer och andra icke-statliga organisationer, branschen samt beslutsfattare ska forskningsprojektet NorthTick ta fram redskap som ska stötta hälso- och sjukvården att möta utmaningarna med fästingburna sjukdomar.

- Vi är mycket glada för att kunna starta projektet och de EU-medel som vi nu fått är ett mycket värdefullt stöd som hjälper oss att komma vidare i kampen mot fästingburna infektioner, säger professor i medicinsk mikrobiologi och projektledare för NorthTick, Per-Eric Lindgren

NorthTick koordineras av Region Jönköpings län och forskningen kommer att bedrivas tillsammans med samarbetspartners från länderna kring Nordsjön under drygt tre år. NorthTick delfinansieras av EU/Europeiska regionala utvecklingsfonden / Interreg North Sea Region. Totalt har projektet medel på nära 57 miljoner kronor. Kontaktperson från Interreg North Sea Region är Jesper Jönsson.

Mer information och kontakt

Region Jönköpings län

Per-Eric Lindgren,
Professor i medicinsk mikrobiologi, Linköpings Universitet, forskningsledare Region Jönköpings län och projektledare NorthThick
070 – 089 68 52
per-eric.lindgren@liu.se

Ulla Hansson Green
Kommunikationsansvarig
070-5 16 44 67
ulla.hansson.green@rjl.se

Interreg North Sea

Jesper Jönsson
Jesper.Joensson@northsearegion.eu