Kultur för hälsa konferens 2022

Bildcollage med människor som utför olika kulturaktiviteter
Foto: Johan W Avby

Välkomna till Kultur för hälsa konferens på Glashuset Gislaved, 15 september 2022!

Kom och ta del av den senaste forskningen och goda exempel på hur du kan använda kultur för att främja hälsa och välbefinnande. Under dagen kommer du att delta på seminarier och workshops samt uppleva kulturinslag och lyssna på intressanta föreläsare. Vår ambition är att du ska få inspiration och kunskap om hur du kan använda kulturen på ett nytt sätt.

Konferensen gästas av två internationella föreläsare!
Nils Fietje, Research Officer WHO:s Europa kontor, leder organisationens arbete med att öka förståelsen av hur kulturella sammanhang påverkar och interagerar med hälsa och välmående.

Jimmy Rotheram leder arbetet med musik på Feversham Primary Academy (UK). 2018 blev Jimmy nominerad till Varkey Foundations Global Teacher Prize för hans uppskattade arbete med att använda musik som en central del i undervisningen. Detta ledde till att skolan gick från att vara en av de sämst rankade till en av de bästa för elevers utveckling i England.

Konferensen Kultur för hälsa riktar sig till:

Dig som är engagerad i arbetet med barn, äldre, personer med funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård och integration.
Dig som är beslutsfattare och politiker.

Genom Kultur för hälsa konferensen vill vi öka kunskapen om kulturens betydelse för hälsa samt sprida och bidra till genomförandekraft. Att delta i, eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena och kan bidra till social inkludering och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Vidare visar forskning att användande av kultur kan förkorta vårdtiden och vara ett komplement i rehabiliteringsprocessen.

Arrangör för konferensen är Styrgrupp Kultur för hälsa; Region Jönköpings län, Jönköpings läns museum, Jönköpings läns bildningsförbund, Jönköpings läns arkivförbund, Jönköpings läns hembygdsförbund och kommunerna i Jönköpings län i samverkan med Gislaveds kommun.

08.30 Registrering och fika

09.00 Kulturinslag Dansza
Inom Gislaveds Dansstudions verksamhet finns repertoargruppen Dansza. I år vann Dansza koreografitävlingen Skapa Dans och representerade Jönköpings län på riksfinalen i Stockholm

09.10 Inledningstalare
Rachel De Basso, ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Maria Alexiusson, tf. kulturchef, Gislaveds kommun

09.30 Kan du sjunga dig till bättre hälsa?
Nils Fietje, Research Officer, Behavioural and Cultural Insights Unit, WHO Regional Office for Europe
(Föreläsningen ges på engelska)

Nils kommer att beskriva hur WHO stödjer arbetet med utvecklingen av kultur- och hälsa området. Vi får veta vad WHO´s Europa kontor gör för att stödja de medlemsländer som är intresserade av att arbeta med interventioner avseende kultur och hälsa, och vad som fortfarande behöver hända på en politisk nivå för att kultur och hälsa ska bli en integrerad del av hälso- och sjukvårdssystemet i Europa.

10.00 Paus

10.05 Jimmy Rotheram, Musikledare på Feversham Primary Academy, nominerad till Varkey Foundations Global Teacher Prize 2018

(Föreläsningen ges på engelska)

Jimmy Rotheram kommer att föreläsa om hur ett holistiskt förhållningssätt vid musikundervisning har effekt på många delar i ett barns liv såsom utveckling av sociala förmågor, fysisk rörelse, självförtroende, tal och språk, läs och skrivförmåga liksom räkneförmåga. Detta i sin tur kan leda till inkludering och mångfald. För ALLA barns välmående, psykiska hälsa och utveckling i stort så är musik en väsentlig del. Jimmy Rotheram kommer också att berätta mer ingående om sitt arbete med barn med autism och stumhet, i vilket han har influerats av musikterapeuters sätt att arbeta.

11.00 Paus      

11.15 Valbara seminarier/workshops - Block A
Du hittar information om blocken nedan.

12.00  Mingellunch med kulturinslag
Scenverkstan i Gislaved bjuder på enkel teaterimprovisation under ledning av dramapedagog Alexandra Sahlin

13.00 Valbara seminarier/workshops - Block B
Du hittar information om blocken nedan.

13.45 Paus och förflyttning

14.00 Valbara seminarier/workshops – Block C
Du hittar information om blocken nedan.

14.45 Fika med kulturinslag
Inanitas, en duo som är uppvuxna i Gislaved som spelar pop/rock på svenska. Duon består av Jonas Kvick och Sonny Nyberg

15.05 Kulturinslag
Minopera, Jönköpings enda fria professionella operagrupp, ger ett smakprov av konserten "Greetings from Vienna". 
Sångare: Wolfgang Veith, AnnaKarin Ranelf

15.30 Konferensen avslutas

Målgrupp

Block A. 11.15 – 12.00

Seniorer

A.1 KulturLust

Här kommer du att få ta del av ett samarbetsprojekt i syfte att bryta den ofrivilliga ensamheten för seniorer i ordinärt boende genom kulturaktiviteter i dess olika uttrycksformer

Metoden bygger på samverkan mellan olika förvaltningar i Nässjö kommun, studieförbund och Region Jönköpings län vilket har varit en framgångsfaktor.

Anna Sundling äldrepedagog, Nässjö kommun

Per Andrén verksamhetsutvecklare, Nässjö kommun

Jessica Solie, verksamhetsutvecklare, Medborgarskolan

Barn och Unga

A.2 Scenmanifestation Murar och broar FUnK-projekt

Här kommer du att få ta del av samarbetet kring scenmanifestationen Murar och broar. Ungdomar i Gislaved och Tranås tolkade och bearbetade resultatet från regionens Folkhälsoenkät Ung ur temat psykisk hälsa. Detta resulterade i föreställningarna ”När ytan spräcks” och ”Pitch black” som spelades i de respektive kommunerna.

Alexandra Sahlin dramapedagog Scenverkstan, Gislaved

Anna Johansson Larsson, dramapedagog, Holaveds gymnasium, Tranås

Funktions-
variation

A.3 Det omöjliga som blev möjligt

Med 15 år i bagaget presenterar nu Freja Musikteater utställningen "Det omöjliga som blev möjligt". Ni kommer att få ta del av tillbakablickar och framgångssagan. 

Detta är ett exempel på hur scenkonsten kan ge ungdomar inom neuropsykiatriska funktionsvariationer förhöjd livskvalité.

Sofie Palander som under många år arbetat som konstnärlig ledare för ensamblen.

Integration

A.4 Aktivitetshuset Smeden – EN PLATS FÖR ALLA

Här får du ta del av metoden att använda kultur och idrott med syftet att skapa meningsfulla aktiviteter som tilltalar både unga som gamla, tjejer och killar.

Integration, kultur, bildning och föreningsverksamhet samt fritidsverksamhet är viktiga ledord för innehållet i Aktivitetshuset.
Du får höra mer om samarbetet mellan idrott och kultur genom att skapa gemensamma mötesplatser och projekt som t.ex. Sambafotboll eller en fotbollsopera.

Johan Wallin, Smeden och Wolfgang Veith, Minopera

Hälso-
främjande
sjukvård

A.5 Workshop. Rehabdans för personer med multipel skleros (MS)

Här får du ta del av hur dans som aktivitet kan främja psykiska och kognitiva förmågor och vara ett bra komplement till medicinsk behandling och rehabilitering för personer med MS.

Under workshopen får du även möjlighet att prova på Rehabdans för dig med MS.

Katarzyna Filipowicz danskonsulent
Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Ledning/
organisation

A.6 ”Hela människan, hela livet”- ny strategi för kultur och hälsa, Region Skåne

”Hela människan, hela livet” –så heter Region Skånes nya strategi för kultur och hälsa som har tagits fram på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden och kulturnämnden i Region Skåne.

Bibbi Miegel Sandborg, utvecklare kultur och hälsa, berättar om strategins innehåll och hur processen för framtagandet såg ut.

Målgrupp

Block B. 13.00 – 13.45

Seniorer

B. 1 Workshop
Kan ett förlorat minne lockas fram av konst och kreativt skapande?

Våren 2016 startade samarbetet mellan Gislaveds konsthall och Blomstervägens demenscentrum i Gislaved, vilket också blev startskottet för aktiviteterna ”Målarstund & Konstpaus”.  

Här får ta del av samarbetet varvat med praktiska moment, funderingar och reflektioner.

Mimmi Svärd aktivitetssamordnare och Eva Olsson konstsekreterare/pedagog, Gislaveds kommun.

Barn och Unga

B.2 Laholms kommun

Laholms kommun har sedan 2020 kunnat erbjuda ungdomar mellan 16-20 år som tillhör KAA (kommunernas aktivitetsansvar) KUR-aktivitet.

Via kommunens teckningsmuseum och krukmakeri får ungdomarna möjlighet att testa på olika tekniker inom färg, form och lera.
Aktiviteten syftar till att öka ungdomens välbefinnande med det stora målet att en dag kunna återgå till sina studier eller hitta en plats på arbetsmarknaden.

Här får du ta del av KAA-personalens motiverande arbete i samband med konstledarnas bemötande som skapar grogrunden för en trygg och utvecklande aktivitet.  

Caroline Ugglesjö, arbetsmarknadsutredare - Kommunernas Aktivitetsansvar

Helen Olander, samordnare - Kommunens Aktivitetsansvar

Funktions-
variation

B.3 ”Det är enklare än du tror”

Musik har en spännande förmåga att nå in i en människas själ och hjärta. Här kommer du att få veta mer hur musikutövande kan lindra psykisk ohälsa och ge människor framtidstro.

Mattias har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor med musiken som verktyg för att främja hälsa.

Mattias Hultman, skötare/arbetsinstruktör, Jönköpings kommun

Integration

B.4 Workshop. ”Mitt Roliga och oroliga liv” FUnK-projekt

Workshopen är skapad utifrån ett novellprojekt som elever från Per Brahegymnasiets Introduktionsprogram Språkintroduktion genomförde 2019. Som deltagare I workshopen kommer du få en inblick i projekts innehåll och upplägg.

Novellprojektets utformning dvs. skrivande, symbolskapande, gestaltningsövningar och musik är baserat på resultaten från folkhälsoenkät Ung och tar upp teman som livet och framtiden, relationer och trygghet.

Frida Concannon, lärare i svenska som andraspråk och teater
Maggie Tanhaei, studiehandledare

Hälso-
främjande
sjukvård

B.5 Glänta – barnbibliotek på sjukhus

Här får du ta del av bilderbokens möjligheter, berättelsens kraft och tillgänglighet.

DU får också ta del av hur sjukhusbiblioteket arbetar för och samverkar kring barn och ungas möjligheter att delta i kulturaktiviteter i vårdmiljön.

Annicka Johansson, Catarina Rådefjäll och Jenny Meyer, Sjukhusbiblioteket Länssjukhuset Ryhov

Ledning/
organisation

B.6 Kommunal struktur och samordning för allas rätt till kultur, Värnamo kommun

Kulturchef Lars Alkner och kulturskolechef Andreas Westberg från Värnamo kommun berättar om hur de samverkar med varandra och med externa aktörer med målet att nå så många som möjligt med kultursatsningarna.

Bland annat har en satsning gjorts på en obligatorisk dag för alla sjätteklassare då de får besöka biblioteket och Teknikcenter på Gummifabriken samt Vandalorum.

Målgrupp

Block C. 14.00 - 14.45

Seniorer

C.1 Seniorportalen - äldre, kultur och digitalisering

Här får du ta del av hur webbplatsen Seniorportalen bidrar till ökad social gemenskap och höjd livskvalitet i vardagen för äldre, som bor i ordinärt- eller särskilt boende, som inte kan ta sig till kulturaktiviteter själva.

Ambitionen är att webbplatsen ska ge ökade förutsättningar för äldre att hitta aktiviteter.

Frida Concannon projektledare av projektet "äldre, kultur och digitalisering” Mediacenter

Anna Sundling äldrepedagog, Nässjö kommun

Barn och Unga

C.2Workshop. Att använda musik och rörelse för att utveckla och inkludera alla barn i klassrummet

 Du kommer att ta del av praktiska aktiviteter och strategier för att utveckla och inkludera alla barn i klassrummet, från småbarn till tonåringar.

Workshopen innefattar bland annat metoderna och nyckelprinciperna för Kodálys sångbaserade tillvägagångssätt, Dalcrozes rörelsebaserade tillvägagångssätt och andra influenser.

Jimmy Rotheram musikledare på Feversham Primary Academy.

Funktions-variation

C.3 Workshop ”Alla verkar må bra” FUnK-projekt

Hur kan vi göra barns röster hörda och fånga in deras perspektiv i frågor som berör dem? Här bjuds du in till ett interaktivt seminarium som ger dig inblick i ett av  ShareMusic & Performing Arts workshopkoncept. Det baseras på inkluderande och samskapande arbete och ger deltagarna möjlighet att prova på olika konstnärliga verktyg. Konceptet togs fram i samband med ett pilotprojekt inom FUNK, där klasser från både Finnvedens gymnasium och Finnvedens gymnasiesärskola deltog.

ShareMusic & Performing Arts med representanter från FUnK-projektet

Integration

C.4 Workshop. Konsten - vårt gemensamma språk

Kring barnen på Österängen i Jönköping finns över 40 olika språk. Men konsten är ett gemensamt språk där vi alla kan uttrycka oss och mötas.

I den här workshopen får du veta hur man jobbar med konst som pedagogiskt verktyg på Österängens Konsthall och varför kollektiva processer är att föredra framför individuell prestation.

Johanna Linder, Österängens konsthall

Hälso-
främjande sjukvård

C.5 Stärka människors rätt till kultur, oavsett sjukdom eller begränsad rörlighet

Musik i Syd utvecklar hälsofrämjande metoder för att stärka människors rätt till kultur, oavsett sjukdom eller begränsad rörlighet.

Här kommer du at få ta del av pilotprojekt som pågår t.ex. Break the silence, en konsert och ett samtal kring ungas psykiska hälsa i samarbete med Betaniastiftelsen. Liksom musik på akut- och röntgenmottagningar på SUS Malmö i samarbete med Malmö Opera.

Ulrika Gudmundsson Schönberger
MUSIK I VÅRD • OMSORG • HÄLSA

Ledning/
organisation

C.6 Att leda och organisera kultur och hälsa för seniorer - Kultur 365

I Södertälje kommun finns sedan 2005 ett avtalsreglerat kultursamarbete mellan omsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret. Kultur 365 har lyckats med att skapa både kontinuitet och överraskningar i utbudet av aktiviteter.

Välkomna att lyssna på Lars erfarenheter, tankar och strategier från Södertälje inför framtida arbete med verksamhetsutveckling i Norrköping.

Lars Ahlin, kulturmäklare, startade upp denna framgångsrika verksamhet som också rönt stort nationellt intresse under årens lopp.

Kostnad

Konferensen kostar 300kr, inkl. moms. Fika och vegetarisk lunch ingår.

Anmälan

Anmäl dig via denna länk (Extern länk), sista anmälningsdag 29 augusti 2022.

Om du inte är anställd inom Region Jönköpings län: Sedan 30 juni 2021 gäller ny inloggningsmetod med Band-ID.

Klicka på ovanstående anmälningslänk och välj sedan extern användare i LoK och fyll i e-postadress och personnummer så skapas ett konto. Vänta 24 timmar och anmäl dig sedan med Bank-ID.
Om du vid tidigare tillfälle har gjort detta kan du gå direkt till anmälan och klicka på registrerakonto/logga in.

Om du är anställd i Region Jönköpings län: Se till att vara inloggad på LoK via intranätet, ange sökfras ”Kultur för hälsa” i kurskatalogen för att hitta anmälningssidan.

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

För hjälp kontakta lok@rjl.se

Kontakt

För frågor om konferensens innehåll kontakta:

Birgitta Ekeberg
birgitta.ekeberg@rjl.se
Folkhälsa Region Jönköpings län

Ida-Klara Johansson
ida-klara.johansson@rjl.se
Folkhälsa Region Jönköpings län

För frågor om anmälan kontakta:
lok@rjl.se