Aktuell statistik covid-19 i Jönköpings län

Här presenteras aktuell statistik som beskriver läget kring covid-19 i Jönköpings län.

Daglig uppdatering om covid-19

Varje vardag publicerar Region Jönköpings län siffror på antal sjukhusvårdade, antal intensivvårdade, antal utskrivna samt antal avlidna personer med bekräftad covid-19. Siffrorna gäller antalet personer med bekräftad covid-19 som får sjukhusvård i Jönköpings län. Dessutom redovisar vi patienter från Jönköpings län som intensivvårdas i annan region. 

Tabellen innehåller upppgifter från och med 2020-09-16. För tidigare datum hänvisas till:

Datum   Antal sjukhusvårdade
i Region Jönköpings län
Varav intensiv-vårdade Intensiv-vårdade
i annan region

Antal utskrivna från sjukhusvården
i Region Jönköpings län

Antal avlidna*
2020-10-23 13 2 - 2 -
2020-10-22 12 3 - 1 -
2020-10-21 12 2 - 3 -
2020-10-20 13 2 - 1 -
2020-10-19 12 1 - - -
2020-10-18 12 1 - 1 -
2020-10-17 10 1  - 3  -
2020-10-16 10 1 - - -
2020-10-15 9 (korrigerad siffra från 10 till 9) 1 - 1 -
2020-10-14 10 - - - -
2020-10-13 9 (korrigerad siffra från 8 till 9) - - 4 -
2020-10-12 12 - - 1 -
2020-10-11 12 - - - -
2020-10-10 10 - - - -
2020-10-09 8 - - - -
2020-10-08 7 1 - - -
2020-10-07 7 1 - - -
2020-10-06 6 1 - - -
2020-10-05 2 - - - -
2020-10-04 2 - - 1 -
2020-10-03 3 - - 1 -
2020-10-02 4 - - - -
2020-10-01 4 - - 1 -
2020-09-30 5 - - - -
2020-09-29 5 - - - -
2020-09-28 5 - - - -
2020-09-27 5 - - 1 -
2020-09-26 6 - - 1 -
2020-09-25 7 - - - -
2020-09-24 7 - - - -
2020-09-23   7 - - - -
2020-09-22 6 - - - -
2020-09-21                           5 (korrigerad siffra från 6 till 5) - - - -
2020-09-20 6 - - - -
2020-09-19 6 - - - -
2020-09-18 5 - - 1 -
2020-09-17 6 - - - -
2020-09-16 5 - - - -

Källa: Region Jönköpings län

*Antal avlidna bygger på inrapporterade dödsfall fram till klockan 8:00 samma dag som uppdateringen görs och ett dygn bakåt i tiden. En viss eftersläpning kan ske och siffran ska därför ses som preliminär. 

Dödsfall som inträffar på kommunala boenden inkluderas inte i Region Jönköpings läns dagliga redovisning. För statistik över antalet bekräftade fall i hela länet hänvisar vi till
Folkhälsomyndighetens webbsida över antalet bekräftade fall i Sverige(Extern länk)

Antal bekräftade fall per kommun i Jönköpings län

Tabellen visar hur många personer med konstaterad covid-19 som är folkbokförda i respektive kommun i Jönköpings län. Personer kan vara bosatta eller befinna sig på annan plats än där de är folkbokförda. I de kommuner där antal smittade är under 20 fall lämnar vi inte ut exakt uppgift.

Antal bekräftade fall ger inte en exakt bild av smittspridningen. Smittskydd och vårdhygien Region Jönköpings län ser att det förekommer smittspridning i samhället i hela Jönköpings län.

Siffrorna per kommun uppdateras varje torsdag och visar var de provtagna är folkbokförda.

Siffrorna gäller bekräftade fall per kommun till och med 2020-10-14 och anger antal bekräftade fall sedan provtagningen startade.

Kommun Antal bekräftade fall till och med 2020-09-24 Antal bekräftade fall till och med 2020-10-01 Antal bekräftade fall till och med 2020-10-07 Antal bekräftade fall till och  med 2020-10-14 Antal bekräftade fall till och med 2020-10-21
Aneby 83

83

83

83

84

Eksjö 172 172 174 177 182
Gislaved 559 564 577 606 640
Gnosjö 155 154 157 163 177
Habo 107 109 112 112 113
Jönköping 2525 2565 2606 2682 2742
Mullsjö 62 61 61 61 62
Nässjö 421 428 433 455 470
Sävsjö 65 65 67 74 78
Tranås 132 134 133 136 137
Vaggeryd 143 144 151 163 175
Vetlanda 219 220 229 235 247
Värnamo 434 451 497 577 660

Källa: Region Jönköpings län