Aktuell statistik covid-19 i Jönköpings län

Här presenteras aktuell statistik som beskriver läget kring covid-19 i Jönköpings län.

Daglig uppdatering om covid-19

Region Jönköpings län publicerar siffror på antal sjukhusvårdade, antal intensivvårdade, antal utskrivna samt antal avlidna personer med bekräftad covid-19. 

Uppdatering sker varje dag (även helgdag) sedan vecka 52, 2020, tills annat meddelas.

Siffrorna gäller antalet personer med bekräftad covid-19 som får sjukhusvård i Jönköpings län. Dessutom redovisar vi patienter från Jönköpings län som intensivvårdas i annan region. 

Tabellen innehåller upppgifter från och med 2021-01-01. För tidigare datum hänvisas till:
tabell med uppgifter för datumen 2020-03-16 till 2020-12-31 (pdf)(pdf-dokument)

Datum   Antal sjukhusvårdade
i Region Jönköpings län
Varav intensiv-vårdade Intensiv-vårdade
i annan region**

Antal utskrivna från sjukhusvården
i Region Jönköpings län

Antal avlidna*
2021-01-26

81

18 3 5 1: en 51-60 år med underliggande sjukdom
2021-01-25

84

17 3 9 -
2021-01-24

86

16 5 8 1: en 71-80 år med underliggande sjukdom
2021-01-23

85

17 5 12 1: en 51-60 år med underliggande sjukdom
2021-01-22

82

16 5 12 1: en 71-80 år med underliggande sjukdom
2021-01-21

87

18 4 9 2: en 61-70 år, en 71-80 år, båda med underliggande sjukdom
2021-01-20

91

18 4 12 2: en 81-90 år, en 31-40 år, båda med underliggande sjukdom
2021-01-19

93

18 5 5 -
2021-01-18

92

16 5 2 -
2021-01-17

82 (uppdaterat antal)

18 4 4 (uppdaterat antal) 1: 91-100 år med underliggande sjukdom
2021-01-16

82

17 3 9 2: 81-90 år med underliggande sjukdom
2021-01-15

84

18 1 8 4: två 71-80 år, två 81-90 år, samtliga med underliggande sjukdom
2021-01-14

87

17 1 9 2: en 61-70 år, en 71-80 år, båda med underliggande sjukdom
2021-01-13

95

20 1 7 3: 71-80 år, 81-90 år (2 personer), samtliga med underliggande sjukdom
2021-01-12

99

18 1 6 5: 71-80 år (3 personer varav 2 med underliggande sjukdom) 81-90 samt 91-100, båda med underliggande sjukdom
2021-01-11

97

16 1 6 3: 71-80 år, samtliga med underliggande sjukdom
2021-01-10

95

15 1 6 1: 91-100 år med underliggande sjukdom
2021-01-09

91

15 1 12 3: en 71-80 år, två 81-90 år, samtliga med underliggande sjukdom 
2021-01-08

94 (uppdaterat antal)

15 1 7 -
2021-01-07 91 16 1 6 1: 81-90 år med underliggande sjukdom
2021-01-06 86 19 1 13 2: en 81-90 år och en 91-100 år, båda med underliggande sjukdom
2021-01-05 90 (uppdaterat antal) 18 1 11 1: 81-90 år med underliggande sjukdom
2021-01-04 88 18 1 13 3: 81-90 år, samtliga med underliggande sjukdom
2021-01-03 100 16 1 15 1: 81-90 år
2021-01-02 99 16 1 3 2: en 71-80 år; en 91-100 år med underliggande sjukdom
2021-01-01 89 16 1 5 4: en 71-80 år, två 81-90 år och en 91-100 år, samtliga med underliggande sjukdom

Källa: Region Jönköpings län

*Antal avlidna bygger på inrapporterade dödsfall fram till klockan 8:00 samma dag som uppdateringen görs och ett dygn bakåt i tiden. En viss eftersläpning kan ske och siffran ska därför ses som preliminär. 

Dödsfall som inträffar på kommunala boenden inkluderas inte i Region Jönköpings läns dagliga redovisning. För statistik över antalet bekräftade fall i hela länet hänvisar vi till
Folkhälsomyndighetens webbsida över antalet bekräftade fall i Sverige(Extern länk)

** Från och med vecka 4, 2021, sker uppdatering av intensivvårdade patienter i annan region på måndagar, onsdagar och fredagar. Övriga dagar är det alltså den föregående dagens/föregående dagars siffra som rapporteras.

Antal bekräftade fall per kommun i Jönköpings län

Tabellen visar hur många personer med konstaterad covid-19 som är folkbokförda i respektive kommun i Jönköpings län. Personer kan vara bosatta eller befinna sig på annan plats än där de är folkbokförda. I de kommuner där antal smittade är under 20 fall lämnar vi inte ut exakt uppgift.

Antal bekräftade fall ger inte en exakt bild av smittspridningen. Smittskydd och vårdhygien Region Jönköpings län ser att det förekommer smittspridning i samhället i hela Jönköpings län.

Siffrorna per kommun uppdateras varje torsdag efter kl. 14.00 och visar var de provtagna är folkbokförda.

Siffrorna gäller bekräftade fall per kommun till och med 2021-01-14 och anger antal bekräftade fall sedan provtagningen startade. 

Kommun Antal bekräftade fall till och med 2020-12-24 Antal bekräftade fall till och med 2020-12-31 Antal bekräftade fall till och med 2021-01-06 Antal bekräftade fall till och med 2021-01-13 Antal bekräftade fall till och med 2021-01-20
Aneby

234

259

283

302

318

Eksjö 1071 1166 1231 1276 1305
Gislaved 1300 1384 1482 1626 1698
Gnosjö 436 468 496 530 541
Habo 344 394 429 466 500
Jönköping 5936 6416 6873 7316 7679
Mullsjö 159 188 210 216 235
Nässjö 1393 1462 1584 1731 1851
Sävsjö 483 521 558 616 706
Tranås 413 441 488 547 598
Vaggeryd 467 498 525 563 593
Vetlanda 1540 1636 1731 1819 1881
Värnamo 1758 1906 2062 2199 2273

Källa: Region Jönköpings län

Antal provsvar med konstaterad covid-19 per åldersgrupp

Sifforna visar åldersfördelning för provsvar med konstaterad covid-19 i Jönköpings län. 

Observera att fler personer testas i nuläget än under våren och sommaren. Siffrorna gäller sedan Region Jönköpings län startade egen provtagning.

Siffrorna uppdateras varje torsdag efter kl. 14.00 och gäller antal provsvar med konstaterad covid-19 per åldersgrupp till och med 2021-01-20.

Åldersgrupp Antal positiva provsvar
0-9 år 258
10-19 år 2426
20-29 år 3772
30-39 år 3360
40-49 år 3578
50-59 år 3526
60-69 år 1938
70-79 år 928
80-89 år 756
90-109 år 382

Källa: Region Jönköpings län

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Se Tabell 3 på Folkhälsomyndighetens sida för Antalet testade för covid-19.(Extern länk)