Aktuell statistik covid-19 i Jönköpings län

Här presenteras aktuell statistik som beskriver läget kring covid-19 i Jönköpings län.

Daglig uppdatering om covid-19

Varje vardag publicerar Region Jönköpings län siffror på antal sjukhusvårdade, antal intensivvårdade, antal utskrivna samt antal avlidna personer med bekräftad covid-19. Siffrorna gäller antalet personer med bekräftad covid-19 som får sjukhusvård i Jönköpings län. Dessutom redovisar vi patienter från Jönköpings län som intensivvårdas i annan region. 

Tabellen innehåller upppgifter från och med 2020-06-15. För tidigare datum hänvisas till nyhetsarkivet för Region Jönköpings län. 

Datum Antal sjukhusvårdade
i Region Jönköpings län
Varav intensivvårdade Intensivvårdade
i annan region
Antal utskrivna från sjukhusvården i Region Jönköpings län Antal avlidna*
2020-08-11 11 -   2 -
2020-08-10 11 - - - -
2020-08-09 8 - - - -
2020-08-08 9 1 - 2 -
2020-08-07 11 1 - 4 -
2020-08-06 13 1 - - -
2020-08-05 13 2 - 1 -
2020-08-04 14 2 - - -
2020-08-03 13 2 - - -
2020-08-02 9 1 - - -
2020-08-01 9 1 - 2 -
2020-07-31 14 1 - 3 -
2020-07-30 16 3 - 2 -
2020-07-29 18 3 - - -
2020-07-28 17 3 - - -
2020-07-27 16 3 - - -
2020-07-26 15 4 - - -
2020-07-25 16 4 - 1

-

2020-07-24 14 4 - -

-

2020-07-23 15 4 - 3

-

2020-07-22 20 4 - 1

-

2020-07-21 21 4 - -

-

2020-07-20 16 5 - -

-

2020-07-19 14 4 - -

-

2020-07-18 14 4 - 3

-

2020-07-17 15 4 - 1

-

2020-07-16 15 4 - 2

-

2020-07-15 17 5 - 4

-

2020-07-14 20 5 - 1

-

2020-07-13 19 5 - -

-

2020-07-12 18 6 - 1

-

2020-07-11 17 5 - 2

1: 81-90 år

2020-07-10 17 5 - 5

-

2020-07-09 22 5 - 3

1:
81-90 år med underliggande sjukdom

2020-07-08 26 4 1 -

1:

81-90 år, med underliggande sjukdom

2020-07-07 28 5 1 4

-

2020-07-06 31 5 1 3

-

2020-07-05 31 6 1  

1

81-90 år med underliggande sjukdom

2020-07-04 31 6 1 6

2

71-80 år med underliggande sjukdom

81-90 år med underliggande sjukdom

2020-07-03 37 6 1 8 -
2020-07-02 37 6 1 6 -
2020-07-01 35 7 2 3 -
2020-06-30 36 8 2 3 -
2020-06-29 31 6 3 2 1: 81-90 år med underliggande sjukdom
2020-06-28 37 6 3 2 -
2020-06-27 36 7 3 5 -
2020-06-26 40 9 3 5 -
2020-06-25 37 11 2 4 1: 81-90 år med underliggande sjukdom
2020-06-24 38 9 7 4 1: 81-90 år med underliggande sjukdom
2020-06-23 35 9 6 4 1: 81-90 år med underliggande sjukdom
2020-
06-22
35 8 4 2 4:
51-60 år
71-80 år
71-80 år
61-70 år
samtliga med underliggande sjukdom
2020-
06-21
38 8 7 2 1: 81-90 år
med underliggande sjukdom
2020-
06-20
41 8 6 7 -
2020-06-19  43  8 6  5  -
2020-06-18 36 9   6 -
2020-06-17  36  8    7  -
2020-06-16 41 9   3 -
2020-06-15 37 8   - 1: 71-80 år med underliggande sjukdom

Källa: Region Jönköpings län

*Antal avlidna bygger på inrapporterade dödsfall fram till klockan 8:00 samma dag som uppdateringen görs och ett dygn bakåt i tiden. En viss eftersläpning kan ske och siffran ska därför ses som preliminär. 

Dödsfall som inträffar på kommunala boenden inkluderas inte i Region Jönköpings läns dagliga redovisning. För statistik över antalet bekräftade fall i hela länet hänvisar vi till
Folkhälsomyndighetens webbsida över antalet bekräftade fall i Sverige(Extern länk)

Antal bekräftade fall per kommun i Jönköpings län

Tabellen visar hur många personer med konstaterad covid-19 som är folkbokförda i respektive kommun i Jönköpings län. Personer kan vara bosatta eller befinna sig på annan plats än där de är folkbokförda. I de kommuner där antal smittade är under 20 fall lämnar vi inte ut exakt uppgift.

Antal bekräftade fall ger inte en exakt bild av smittspridningen. Smittskydd och vårdhygien Region Jönköpings län ser att det förekommer smittspridning i samhället i hela Jönköpings län.

Siffrorna per kommun uppdateras varje torsdag och visar var de provtagna är folkbokförda.

Siffrorna gäller bekräftade fall per kommun till och med 2020-08-05 och anger antal bekräftade fall sedan provtagningen startade.

Kommun Antal bekräftade fall till och med 2020-07-29 Antal bekräftade fall till och med 2020-08-05
Aneby 78 77
Eksjö 156 160
Gislaved 525 527
Gnosjö 146 147
Habo 86 86
Jönköping 2249 2286
Mullsjö 50 51
Nässjö 392 398
Sävsjö 54 54
Tranås 129 133
Vaggeryd 127 130
Vetlanda 209 209
Värnamo 304 310

Källa: Region Jönköpings län