Aktuell statistik covid-19 i Jönköpings län

Här presenteras aktuell statistik som beskriver läget kring covid-19 i Jönköpings län.

Daglig uppdatering om covid-19

Region Jönköpings län publicerar siffror på antal sjukhusvårdade, antal intensivvårdade, antal utskrivna samt antal avlidna personer med bekräftad covid-19. 

Uppdatering sker från och med 1 juni varje vardag, ingen uppdatering under helger. 

Siffrorna gäller antalet personer med bekräftad covid-19 som får sjukhusvård i Jönköpings län.

Dessutom redovisar vi patienter från Jönköpings län som intensivvårdas på grund av covid -19 i annan region. Dessa patienter är inte inräknade i totalsumman för antal sjukhusvårdade i Region Jönköpings län.

Tabellen innehåller upppgifter från och med 2021-07-16. För tidigare datum hänvisas till:

Datum   Antal sjukhusvårdade
i Region Jönköpings län
Varav intensiv-vårdade Antalet IVA-patienter som flyttats till annan region och vårdas på IVA där.** Antal avlidna*
2022-01-18 37 6 1 -
2022-01-17 35 5 1 1: 80-90 år med underliggande sjukdom
2022-01-14 34 5 2 -
2022-01-13 35 4 2 -
2022-01-12 42 5 2 -
2022-01-11 43 6 2 -
2022-01-10 44 6 2 -
2022-01-07 40 8 2 -
2022-01-05 37 7 0 -
2022-01-04 34 6 0 -
2022-01-03 28 7 0 -

Källa: Region Jönköpings län

*Antal avlidna bygger på inrapporterade dödsfall fram till klockan 8:00 samma dag som uppdateringen görs och ett dygn bakåt i tiden. En viss eftersläpning kan ske och siffran ska därför ses som preliminär. Från och med 2021-06-01 redovisas antalet avlidna sedan senaste rapport, vilket tisdag-fredag innebär det senaste dygnet medan det på måndagar innebär tre dygn bakåt.

** Uppdatering av intensivvårdade patienter i annan region i normalfallet på vardagar. Övriga dagar är det alltså den föregående vardagens siffra som rapporteras.

Dödsfall som inträffar på kommunala boenden inkluderas inte i Region Jönköpings läns dagliga redovisning. För statistik över antalet bekräftade fall i hela länet hänvisar vi till

Folkhälsomyndighetens webbsida över antalet bekräftade fall i Sverige(Extern länk)

Antal bekräftade fall av virusvarianten omikron (B.1.1.529)

Region Jönköpings län hänvisar till Folkhälsomyndighetens statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse.(Extern länk)

Antal bekräftade fall per kommun i Jönköpings län

Region Jönköpings län hänvisar till Folkhälsomyndighetens officiella statistik avseende bekräftade fall av covid -19 i kommunerna.

Folkhälsomyndighetens siffror är jämförbara med andra kommuner och regioners siffror. Här hittar du dem: FOHM covid-19 kommun (arcgis.com)(Extern länk)

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Se Tabell 3 på Folkhälsomyndighetens sida för Antalet testade för covid-19.(Extern länk)