Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos

En tumör upptäcktes inte när röntgenbilderna granskades, vilket ledde till att en cancerdiagnos fördröjdes med ett år. Patienten avled senare. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende – fördröjd uppföljning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om allvarlig vårdskada på grund av fördröjd uppföljning av cancerbehandling.

Anmälan enligt lex Maria – skada vid titthålsoperation

Vid en titthålsoperation skadades stora kroppspulsådern på en patient. Patienten fick inga bestående men, men har behov av livslång medicinering med blodförtunnande läkemedel. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - förväxling av läkemedel

Brister i arbetsmiljö och stor arbetsbelastning bidrog till att en patient fick fel läkemedel som ledde till högt blodtryck. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd uppföljning

På grund av brister i rutiner och arbetssätt fördröjdes en kontroll för uppföljning av cancerbehandling. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd behandling

Brister i rutiner och arbetssätt, och samverkan mellan inblandade läkare från flera kliniker, kan ha bidragit till att en patient drabbades av en ryggmärgsskada. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – hygienrutiner följdes inte

Två kvinnor drabbades en kort tid efter förlossning av infektion i livmodern. Sannolikt har kvinnorna smittats på grund av bristande hygienrutin hos personal. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - hjärnblödning upptäcktes inte

Flera faktorer ledde till att en hjärnblödning inte upptäcktes på röntgenbilderna, vilket i sin tur ledde till att en patient senare avled. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - läkemedel ordinerades inte

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient som opererades på Länssjukhuset Ryhov o inte ordinerades läkemedel mot blodpropp, trots att patienten efter en tidigare operation drabbats av en blodpropp.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd operation

På grund av brister i rutiner och arbetssätt skickades ingen remiss, vilket ledde till att en operation försenades för en patient med cancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.