Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria – blodförgiftning efter operation

Lång operationstid kan ha bidragit till att en patient drabbades av blodförgiftning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos

Felaktig handläggning och brister i rutiner och kunskap bidrog till att vården missade att en cancersjukdom spridit sig. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - förväxling av vätska

Fel sorts reagens användes vid analys av tre patienters prover, vilket ledde till att patienterna felmedicinerades. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – felbedömd diagnos

När en hudförändring, som 2013 bedömdes som ofarlig, granskades på nytt 2018 upptäcktes att hudförändringen var malignt melanom. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – feldaterade EKG

Defibrillatorerna i Region Jönköpings läns ambulanser har ibland satt fel datum och tid på de EKG:n som tagits. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - komplikationer vid operationer

Misstolkning av gallgångarnas anatomi samt brister i rutiner ledde till att patienterna fick genomgå en ny operation. Region Jönköpings län anmäler händelserna för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende – rutin följdes inte

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att handläggningen inför en komplicerad operation inte följde etablerad rutin.

Beslut i lex Maria-ärende – fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en malignt melanom-diagnos fördröjdes med cirka sex månader på grund av misstag i remisshantering och diagnostisering.

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos

På grund av misstag i remisshantering och diagnostisering fördröjdes en malignt melanom-diagnos med cirka sex månader. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos

En patient med hjärntumör fick diagnos först sex månader efter första kontakt med sjukvården. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.