Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos av ovanligt tillstånd

Först bedömdes en patient ha en beskedlig infektion som förklaring till torticollis, snedställning av huvudet. Vid röntgen ett par dagar senare upptäcktes en kotglidning som krävde ytterligare behandling. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd behandling

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en cancerbehandling fördröjdes på grund av att en kallelse missades att skickas ut.

Beslut i lex Maria-ärende - feldosering av läkemedel

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om feldosering av läkemedel.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om fördröjd diagnostik.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos

Vid diagnostisering på akuten överskattades allvarlighetsgraden av en skada vilket ledde till att en patient gipsades i onödan och fick komplikationer av gipset. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – kvarstående förlamning i benen

En patient med infektion i kotkropparna drabbades av förlamning i benen. Trots operation fick patienten en kvarstående förlamning i benen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos

En axelfraktur upptäcktes först en månad efter första kontakt med vården, vid en andra granskning av röntgenbilderna. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - feldosering av läkemedel

På grund av svårigheter i användning av journalsystemet fick en patient för hög dos av kortison. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – patient avled av tarminflammation

En patient med känd inflammatorisk tarmsjukdom avled i kraftigt skov av sjukdomen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos

Trots upprepade vårdkontakter upptäcktes inte att patientens smärtor berodde på en missbildning av livmodern. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.