Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria – feldaterade EKG

Defibrillatorerna i Region Jönköpings läns ambulanser har ibland satt fel datum och tid på de EKG:n som tagits. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - komplikationer vid operationer

Misstolkning av gallgångarnas anatomi samt brister i rutiner ledde till att patienterna fick genomgå en ny operation. Region Jönköpings län anmäler händelserna för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende – rutin följdes inte

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att handläggningen inför en komplicerad operation inte följde etablerad rutin.

Beslut i lex Maria-ärende – fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en malignt melanom-diagnos fördröjdes med cirka sex månader på grund av misstag i remisshantering och diagnostisering.

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos

På grund av misstag i remisshantering och diagnostisering fördröjdes en malignt melanom-diagnos med cirka sex månader. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos

En patient med hjärntumör fick diagnos först sex månader efter första kontakt med sjukvården. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - trycksår uppmärksammades inte

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient med gipsat benbrott drabbades av trycksår, vilket inte upptäcktes i tid.

Beslut i lex Maria-ärende – rutin följdes inte

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om en patient som fick lunginflammation och behövde vård på intensivvårdsavdelning efter att rutinerna vid en bukoperation inte följts.

Beslut i lex Maria-ärende – bristande kommunikation

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att brister i kommunikation bidrog till fördröjd diagnos.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att tre patienter med tarmcancer fick vänta i cirka tre månader på undersökning.