Vårdnära service

Två kockar i samspråk
Kunden - hjärtat i vår verksamhet Foto: Johan W Avby

Vårdnära service bedrivs av Område måltid, Område närservice och Område sjukhusstöd. Vårdnära service är den service till vården som inte är sjukvård.

Mötet med vårdnära service kan vara resan till eller från sjukhuset, städningen på sjukhuset eller på en avdelning, samt maten som serveras under sjukhusbesöket eller i restaurangen.

Verksamheten är intäktsfinansierad. Den största kunden är Länssjukhuset Ryhov, men även andra verksamheter inom Region Jönköpings län köper tjänster. Uppdrag utförs även för verksamheter utanför Region Jönköpings läns organisation.