Miljö och säkerhet

Område miljö ansvarar för att Region Jönköpings läns miljöarbete bidrar till en hållbar utveckling. Inom område miljö ingår också Energikontor Norra Småland som arbetar för ökad energieffektivisering och mer förnybar energi i länet.

Allmän säkerhet och brandsäkerhet i Region Jönköpings län tas om hand av områdena regionfastigheter och sjukhusstöd.