Medicinsk teknik

Område medicinsk teknik består av tre enheter som är placerade på de tre sjukhusen i länet Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus.

Medicinsk teknik bistår sjukvården med teknisk kompetens när det gäller upphandlingar, förebyggande underhåll och reparationer av medicinteknisk utrustning. Medicinsk teknik utbildar också personal, ger råd på telefon och utreder olyckor och tillbud.

Arbetsfältet spänner över medicinteknisk utrustning inom många områden, exempelvis medicinsk IT, endoskopi, blodtryck och ultraljud.