Invånarservice

Kvinna med headset sitter vid en dator bakom en glasruta.
Personalen i kontaktcenter kan svara på frågor, ge hjälp med ett ärende eller vidarekoppla till andra medarbetare inom Regionen Jönköpings läns organisation. Foto: Johan W Avby

Invånarservice, som är beläget i Nässjö, ger service åt länsborna dygnet runt via telefon. Här ryms 1177 på telefon och Region Jönköpings läns kontaktcenter.

1177 på telefon 

Invånarservice sköter 1177 på telefon för Region Jönköpings län. Numret 1177 bemannas av erfarna sjuksköterskor som ger medicinska råd och hjälp att hitta rätt i vården. 1177 på telefon är öppen dygnet runt alla dagar. 

Kontaktcenter

Regionen Jönköpings läns växel är ett så kallat kontaktcenter. Kontaktcentret har en utökad service än vad en traditionell telefonväxel har. Personalen i kontaktcenter kan svara på frågor, ge hjälp med ett ärende eller vidarekoppla till andra medarbetare inom Regionen Jönköpings läns organisation.

Kontaktcenter har även hand om patientupplysningen kvällar och helger samt joursökningen för hela länet.

Dessutom hjälper kontaktcenter invånarna med spärra sin journal i vårdens journalsystem eller ge viss support för e-tjänsterna på 1177.se.