Inköp och materialförsörjning

Område inköp och materialförsörjning ansvarar för Region Jönköpings läns upphandlingar av varor och tjänster samt försörjning av materiel till Region Jönköpings län.

Område Inköp och materialförsörjning stödjer Region Jönköpings läns verksamheter med inköp av varor och tjänster och säkerställer att varor och tjänster upphandlas enligt Lag om offentlig upphandling, LOU.

Område inköp och materialförsörjning är uppdelat i elva upphandlande kategorier:

 • Övergripande material och tjänster
 • Fastighet
 • IT och Kommunikation
 • Fordon
 • Transporter
 • Facility management
 • Vårdrelaterad utrustning och hjälpmedel
 • Vårdrelaterade förbrukningsvaror
 • Läkemedel och tillhörande tjänster
 • Vård- och tandvårdsrelaterade tjänster
 • Medicinteknik