Inköp och ekonomi

Område inköp ansvarar för Region Jönköpings läns upphandlingar av varor och tjänster.

Område Inköp stödjer Region Jönköpings läns verksamheter med inköp av varor och tjänster och säkerställer att varor och tjänster upphandlas enligt Lag om offentlig upphandling, LOU.

Område inköp är uppdelat i tre team:

  • Team Förbrukningsmaterial
    Upphandling av förbrukningsvaror för sjukvård och övrig verksamhet.
  • Team Tjänster
    Upphandling av Region Jönköpings läns externa tjänster inom olika områden.
  • Team Utrustning
    Upphandling av medicinteknisk och annan utrustning, läkemedel samt IT (konsulter, hård- och mjukvara). Inrednings- och utrustningsprojektering i samband med om- och nybyggnation.