Utbildning

FoUrum utbildning organiseras inom Region Jönköpings län och verksamhetsområdet Kommunal utveckling.

FoUrum utbildning är en arena för forskning och utveckling inom skolans och förskolans område i Jönköpings län. Syftet är att skapa förutsättningar för en kvalitetsutveckling som inte vore möjlig utan ett sådant regionalt samarbete. Länets kommuner driver och finansierar partnerskapet tillsammans. Verksamheten styrs av länets skolchefer.

Satsningen på fördjupade kontakter mellan forskning och verksamhet är ett led i att utveckla skolan för att förbättra elevernas måluppfyllelse och upplevelse av trygghet. Enligt skollagen skall verksamheten i skolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

FoUrums uppdrag är att arbeta med alla utbildningsfrågor som kommunerna prioriterar att samverka kring. Insatserna kan vara rena forskningsprojekt eller utvecklingsarbeten.