Miljötillsyn

Miljösamverkan är ett regionalt samarbete för att utveckla miljötillsynen i Jönköpings län.

Kommunernas miljöförvaltningar, Länsstyrelsen och Region Jönköpings län driver tillsammans verksamheten, som organiseras inom Kommunal utveckling.

Syftet med vårt samarbete är att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till myndighetsutövning när det gäller tillsyn enligt miljöbalken.  Vi samordnar också mer informativa och förebyggande insatser på länsnivå.

Samverkan ger ett mer effektivt resursutnyttjande och ökade möjligheter att gå på djupet i olika frågor. Vi ska bidra till kompetensutveckling, kompetensförsörjning och förnyelse i hela länet. I vissa frågor sker samarbete även med centrala myndigheter och andra läns Miljösamverkan.

Arbetet utförs i en projektinriktad organisation med en länssamordnare som länk mellan arbetsgrupper och styrgrupp, och som håller ihop det praktiska arbetet.