Fritid

FoUrum fritid organiseras inom Region Jönköpings län och verksamhetsområdet Kommunal utveckling.

Kommunerna i Jönköpings län samarbetar inom fritidssektorn. Genom att satsa på forskning och utveckling och därigenom stärka kvaliteten inom länets fritidsverksamheter, skapas bättre möjligheter för länets kommuninvånare till en meningsfull och aktiv fritid. Länets kommuner driver och finansierar partnerskapet tillsammans. Verksamheten styrs av länets fritidschefer.

FoUrum ska särskilt arbeta för att skapa bättre förutsättningar för att fler barn och unga rör sig mer på sin fritid. Tillsammans med kommunerna ska vi också möjliggöra en meningsfull och aktiv fritid för alla barn och unga oavsett funktionsvariation.

Samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan kommunerna ökar, medvetenheten om fritidssektorns roll som utvecklingspotential för hela Jönköpings län ökar och sektorn får förtroende inom ett bredare område.

FoUrum fritids aktiviteter omfattar allt från att ingå i forskningsprojekt till utbildningsinsatser, förbättringsarbete, metodstöd och omvärldsbevakning. Tillsammans med olika nätverk med representanter från varje kommun bestäms vad och hur som ska göras inom varje område.