Familjehemsresursen

Småbarn, skolbarn, tonåringar - alla kan komma i en sådan situation att de behöver placeras i familjehem. Anledningarna kan vara skiftande.

Länets kommuner har enats om att samarbeta när det gäller rekrytering och utbildning av familjehem och därför finns Familjehemsresursen, som organiseras länsövergripande. Det skapar trygghet och kontinuitet, framförallt för barnen och familjehemmen.

På Familjehemsresursen arbetar flera familjehemssekreterare med rekrytering och utbildning på uppdrag av hela länet.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att vara familjehem gör du en intresseanmälan via formulär och blir sedan kontaktad inom två veckor (med undantag för semestertider). Du kan också kontakta Familjehemsresursen via telefon eller e-post.