Barnahus

I Barnahus Jönköpings län samverkar polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin samt barn- och ungdomshälsan.

Samverkan i Barnahus sker när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år. Stöd och insatser till det berörda barnet sker i en trygg och anpassad miljö.

Inblandade myndigheter kommer till barnahus för att inte barnet ska behöva ta sig till olika platser.

I länets barnahus arbetar tre samordnare på deltid. Berörda myndigheter samverkar på plats i huset.